Mã tuyển sinh: DHY

Cụm trường:Huế

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế

Địa chỉ: Số 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

Website: www.huemed-univ.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2015: 1.545

STT/ Ký hiệu trường

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu Trường đăng ký

 

TRƯỜNG ĐAI HỌC Y DƯỢC

 

 

1545

DHY

Sô 06 Ngô Quyên, Phường Vĩnh Ninh, Thảnh phố Huế. ĐT: (054) 3822 173

Website: www.huemed- univ.edu. vn

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1500

Y đa khoa

D720101

Toán, Sinh học, Hoá học

600

Răng - Hàm - Mặt

D720601

Toán, Sinh học, Hoá học

100

Y học dự phòng

D720103

Toán, Sinh học, Hoá học

180

Y học cổ truyền

D720201

Toán, Sinh học, Hoá học

80

Dươc hoc

D720401

Toán, Vật lí, Hoá học

180

Điều dưỡng

D720501

Toán, Sinh học, Hoá học

150

Kĩ thuật hình ảnh y học

D720330

Toán, Sinh học, Hoá học

60

Xét nghiệm y học

D720332

Toán, Sinh học, Hoá học

100

Y tế công cộng

D720301

Toán, Sinh học, Hoá học

50

Đào tao liên thông trình đô từ cao đẳng lên đai hoe chính quy:

45

 

 

 

Điều dưỡng

D720501

Toán, Sinh học, Hoá học

15

Kĩ thuật hình ảnh y học

D720330

Toán, Sinh học, Hoá học

15

Xét nghiệm y học

D720332

Toán, Sinh học, Hoá học

15

* Đại học Huế có 8 trường đại học thành viên, 2 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu là: Trường ĐH Khoa học (DHT), Trường ĐH Sư phạm (DHS), Trường ĐH Y Dược (DHY), Trường ĐH Nông Lâm (DHL), Trường ĐH Nghệ thuật (DHN), Trường ĐH Kinh tế (DHK), Trường ĐH Ngoại ngữ (DHF), Trường Đại học Luật (DHA), Khoa Giáo dục Thể chất (DHC), Khoa Du lịch (DHD) và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).

- Đại học Huế tô chức một Hội đồng tuyển sinh chung để tuyển sinh cho tất cả các trường thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Đại học Huế sử dụng kết quả kỳ thi trung học phô thông quôc gia đê tuyên sinh theo quy chê tuyên sinh hiện hành.

- Điểm trúng tuyên xác định theo ngành học. Riêng các Trường ĐH Khoa học, ĐH Nông Lâm, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị có một số ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi.

ịnh theo ngành học.