Mã tuyển sinh: NHH

Tên tiếng Anh: Banking Academy

Cơ quanchủ quản: Ngân hàng Trung Ương

Địa chỉ: Số 12 - Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội

Website: http://www.hvnh.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2014: Chính qui: 3000

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Ký Hiệu Trường

 Mã Ngành

Khối Thi 

Chỉ tiêu

Số 12 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội  điện thoại: 043.8526417

webside: www.hvnh.edu.vn

 

 

 

3.000 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

2.600

Đào tạo tại trụ sở Học viện Ngân hàng

NHH

 

 

2.450

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

A,A1

1.300

Kế toán

 

D340301

A,A1

600

Quản trị kinh doanh

 

D340101

A,A1

300

Hệ thống thông tin quản lí

 

D340405

A,A1

100

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

D1

150

Đào tạo tại Phân viện Phú Yên

NHP

 

 

 150

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

A,A1

100

Kế toán

 

D340301

A,A1

50

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

400

Đào tạo tại Sơn Tây

NHH

 

 

250

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

A,A1

200

Kế toán

 

C340301

A,A1

50

Đào tạo tại Phú Yên

NHP

 

 

150

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

A,A1

100

Kế toán

 

C340301

A,A1

50

- Vùng tuyển sinh:

+ Cơ sở Hà Nội: Tuyển sinh trong cả nước.

+ Cơ sở Phú Yên: Tuyển sinh khu vực các tỉnh Phía Nam (từ Quảng Trị vào)

- Phương thức tuyển sinh: Trình độ đại học trường tổ chức thi tuyển sinh theo phương thức 3 chung của Bộ GD&ĐT. Trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu, sẽ chuyển thí sinh có điểm thấp ở ngành thừa chỉ tiêu sang trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh

- Chương trình cử nhân chất lượng cao liên kết Đại học City University of Seattle - Hoa kì (CityU) chuyên ngành Quản trị Tài chính: Tuyển sinh 70 chỉ tiêu các khối A,A1,D1 cho những thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng

- Chương trình cử nhân chuyên ngành TCNH và Quản lí tài chính KD liên kết với đại học Sunderland (Anh): Tuyển sinh 160 chỉ tiêu theo quy định của Bộ GD&ĐT, yêu cầu của chương trình

- Hệ liên thông chỉ tuyển sinh đối tượng đã tốt nghiệp tại Học viện Ngân hàng

- Hệ cao đẳng không thi, mà xét tuyển thí sinh đã dự thi ĐH và cao đẳng khối A,A1,D1 năm 2014 theo đề thi chung của Bộ, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. Điểm xét tuyển chung theo khối thi. Trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu, Học viện sẽ chuyển thí sinh từ ngành thừa chỉ tiêu sang trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh