Tư vấn thi khối A chọn trường Học Viện Hậu Cần - Hệ dân sự Miền Bắc

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Hậu Cần - Hệ dân sự Miền Bắc

Danh sách các trường đại học, cao đẳng có điểm trúng tuyển năm 2015 thấp hơn hoặc bằng tổng điểm dự kiến của bạn - Tuyensinh247.com.
Mã trường: HFH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Tư vấn chọn trường năm 2016 trên Tuyensinh247.com

Tư vấn chọn trường đại học, cao đẳng năm 2016 bằng cách nhập số điểm bạn có thể đạt được, khối bạn dự thi trong kỳ thi ĐH- CĐ năm 2016.

Chọn trường đại học nhanh theo khối thi: Khối A, Khối B, Khối C, Khối D, Khối A1

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Hậu Cần - Hệ dân sự Miền Bắc để dự thi năm 2015 với khối thi A