Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Mã trường: KQH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860210 Các ngành đào tạo kĩ sư quân sự (Nữ) A00 28
2 52860210 Các ngành đào tạo kĩ sư quân sự (Nam) A00 26 Thí sinh có kết quả 26,5 điểm phải đạt 2 tiêu chí phụ: 1. Điểm môn Toán đạt từ 8,5 trở lên 2. Tổng điểm 3 môn Toán, Lý, Hóa của 05 học kỳ (học kỳ I,II lớp 10; học kỳ I,II lớp 11 và học kỳ I lớp 12) đạt từ 131,2 điểm trở lên.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia