Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn

Kết quả tư vấn chọn trường: Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn

Mã trường: LAH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 24.00 Môn Toán: 7.5 điểm; Điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ, học kỳ 1, học kỳ 2 của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của năm lớp 12 từ 131.20 điểm trở lên.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - Đại học Trần Quốc Tuấn để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia