Tư vấn thi tất cả nhóm ngành khối A

Kết quả tư vấn chọn trường:

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo tất cả nhóm ngành khối A năm 2017

STT Mã trường Tên trường Kết quả Xem thêm
21 DTY Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên 1 Nghành Xem thêm
22 NHH Học Viện Ngân Hàng 8 Nghành Xem thêm
23 QHE Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 6 Nghành Xem thêm
24 TTH Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc 2 Nghành Xem thêm
25 DKS Đại học Kiếm Sát Hà Nội 4 Nghành Xem thêm
26 QHX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 23 Nghành Xem thêm
27 QSK Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM 10 Nghành Xem thêm
28 QHL Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 1 Nghành Xem thêm
29 QSB Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM 31 Nghành Xem thêm
30 SPD Đại Học Đồng Tháp 12 Nghành Xem thêm
31 KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 22 Nghành Xem thêm
32 LBS Đại học Nguyễn Huệ 4 Nghành Xem thêm
33 HTA Học viện Tòa án 1 Nghành Xem thêm
34 LBH Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ 4 Nghành Xem thêm
35 TCT Đại Học Cần Thơ 58 Nghành Xem thêm
36 TMA Đại Học Thương Mại 6 Nghành Xem thêm
37 DHA Đại học Luật - Đại Học Huế 2 Nghành Xem thêm
38 HHK Học Viện Hàng Không Việt Nam 4 Nghành Xem thêm
39 LCH Trường Sĩ Quan Chính Trị - Đại Học Chính Trị 2 Nghành Xem thêm
40 PVU Đại Học Dầu Khí Việt Nam 1 Nghành Xem thêm
Trường cao đẳng Quốc tế BTEC - thuộc FPT - Xem thêm
Xem thêm

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo, tuyển sinh tất cả nhóm ngành năm 2017

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC