Tư vấn thi tất cả nhóm ngành khối A00

Kết quả tư vấn chọn trường:

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo tất cả nhóm ngành khối A00 năm 2017

STT Mã trường Tên trường Kết quả Xem thêm
21 TMA Đại Học Thương Mại 10 Nghành Xem thêm
22 TTH Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc 2 Nghành Xem thêm
23 QST Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM 17 Nghành Xem thêm
24 SPK Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 52 Nghành Xem thêm
25 TTN Đại Học Tây Nguyên 17 Nghành Xem thêm
26 KGH Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học 4 Nghành Xem thêm
27 LPS Đại Học Luật TPHCM 3 Nghành Xem thêm
28 MHN Viện Đại Học Mở Hà Nội 11 Nghành Xem thêm
29 DTS Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên 4 Nghành Xem thêm
30 GHA Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) 22 Nghành Xem thêm
31 HCS Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) 1 Nghành Xem thêm
32 KTA Đại Học Kiến Trúc Hà Nội 10 Nghành Xem thêm
33 KTS Đại Học Kiến Trúc TPHCM 4 Nghành Xem thêm
34 CCM Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội 7 Nghành Xem thêm
35 DCT Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 23 Nghành Xem thêm
36 DQH Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự 18 Nghành Xem thêm
37 GSA Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) 16 Nghành Xem thêm
38 HCH Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) 1 Nghành Xem thêm
39 LDA Đại Học Công Đoàn 9 Nghành Xem thêm
40 QSX Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 2 Nghành Xem thêm
Xem thêm

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Danh sách các trường đại hoc, cao đẳng đào tạo, tuyển sinh tất cả nhóm ngành năm 2017

Trường Đại học quốc gia