Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Nội Vụ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Nội Vụ

Mã trường: DNV
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340404 Quản trị nhân lực C00 23
2 D310205 Quản lí nhà nước C00 21
3 D340406 Quản trị văn phòng C00 21
4 D220342 Quản lí văn hóa C00 19
5 D320303 Lưu trữ học C00 19
6 D320202 Khoa học thư viện C00 18
7 D310205D Quản lí nhà nước C00 16
8 D340404D Quản trị nhân lực C00 16
9 D340406D Quản trị văn phòng C00 16
10 D320303D Lưu trữ học C00 16
11 D220342D Quản lí văn hóa C00 16
12 C340406 Văn thư - Lưu trữ C00 12
13 C380201 Dịch vụ pháp lý C00 12

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Nội Vụ để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành