Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Nội Vụ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Nội Vụ

Mã trường: DNV
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị nhân lực (Học tại Hà Nội) C00 23.50 0
2 Quản trị văn phòng ( Học tại Hà Nội) C00 21.50 0
3 Quản lý nhà nước ( Học tại Hà Nội) C00 21.50 0
4 Quản lý văn hóa ( Học tại Hà Nội) C00 19.50 0
5 Lưu trữ học( Học tại Hà Nội) C00 19.00 0
6 Khoa học thư viện ( Học tại Hà Nội) C00 18.00 0
7 Quản trị văn phòng - Phân hiệu Quảng Nam C00 16.00 0
8 Quản trị nhân lực - Phân hiệu Quảng Nam C00 16.00 0
9 Lưu trữ học - Phân hiệu Quảng Nam C00 16.00 0
10 Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam C00 16.00 0
11 Luật - Phân hiệu Quảng Nam A00; A01; C00; D01 ---- 0
12 Luật ( Học tại Hà Nội) A00; A01; C00; D01 ---- 0
13 Chính trị học ( Học tại Hà Nội) C00; C19; C20; D66 ---- 0

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Nội Vụ để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Trường Đại học quốc gia
Hoc bong malaysia