Tư vấn thi tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Nội Vụ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Nội Vụ

Mã trường: DNV
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220342 Quản lý văn hóa ( Học tại Hà Nội) 25.75 0
2 52340404 Quản trị nhân lực (Học tại Hà Nội) 25.00 0
3 52310205 Quản lý nhà nước ( Học tại Hà Nội) 24.75 0
4 52340406 Quản trị văn phòng ( Học tại Hà Nội) 24.25 0
5 52380101 Luật ( Học tại Hà Nội) 23.50 0
6 52310201 Chính trị học ( Học tại Hà Nội) 23.00 0
7 52310205D Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam 21.50 0
8 52320202 Khoa học thư viện ( Học tại Hà Nội) 20.75 0
9 52340404D Quản trị nhân lực - Phân hiệu Quảng Nam 20.50 0
10 52340406D Quản trị văn phòng - Phân hiệu Quảng Nam 19.50 0
11 52320303 Lưu trữ học( Học tại Hà Nội) 19.50 0
12 52380101D Luật - Phân hiệu Quảng Nam 16.75 0
13 52320303D Lưu trữ học - Phân hiệu Quảng Nam 15.75 0

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2016

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Nội Vụ để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành