Điểm chuẩn lớp 10 Nam Định 2018

Sở GD&ĐT Nam Định công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Nam Định năm 2018 - 2019 các trường THPT trên địa bàn tỉnh vào ngày 19/8. 

Điếm xét tuyến: Là tổng điểm của 03 bài thi (điếm các bài thi tính hệ số 1) và điểm ưu tiên (nếu có)


Điểm chuẩn lớp 10 Nam Định năm 2018 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Nam Định năm 2018 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Nam Định năm 2018

Tỉnh: Nam Định - 2018

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 Giao Thủy 18.85
2 Giao Thủy B 18.1
3 Giao Thủy c 18
4 Quất Lâm 15
5 Xuân Trường 16.5
6 Xuân Trường B 19.5
7 Xuân Trường c 16
8 Nguyễn Trường Thúv 16
9 A Hải Hậu 20.7
10 Vũ Vãn Hiếu 16
11 B Hải Hậu 16.85
12 c Hải Hậu 17.7
13 Thịnh Long 14
14 Trần Quốc Tuấn 16.8
15 An Phúc 14
16 Trực Ninh 16.9
17 Trực Ninh B 16.85
18 Nguyễn Trãi 15
19 Lê Quý Đôn 16
20 Lý Tự Trọng 19.55

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

>>>>> Các khoa học lớp 10 năm 2019: 

Sở GD&ĐT Nam Định thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019