Danh sách trúng tuyển đại học cao đẳng 2023 - Tất cả các trường

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học năm 2023

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn ngày 22/8 - 17h ngày 24/8, các trường Đại học sẽ công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2023.

Thí sinh cần xem danh sách này để biết mình đã có tên trong danh sách trúng tuyển của nhà trường chưa và để quyết định có xác nhận nhập học vào trường không.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD từ ngày 24/8 đến 17h ngày 8/9. Ngoài ra, thí sinh cần xác nhận nhập học vào trường theo thời gian quy định riêng của từng trường.

Danh sách trúng tuyển đại học, CĐ năm 2023 chính xác

Danh sách trúng tuyển đại học cao đẳng năm 2023 đang được cập nhật!
Các trường đang cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2023

Chọn trường:
  • Sắp xếp tên trường theo

  • Tìm kiếm theo

Tra cứu danh sách trúng tuyển tất cả các trường đại học năm 2023 để biết kết quả đỗ hay trượt vào trường.