Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Phương Đông năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Phương Đông năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DPD gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Phương Đông năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Phương Đông năm 2014.


Mã trường: DPD
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
2 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1, D1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
3 D580102 Kiến trúc V 22 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100 - Môn vẽ >= 5, hệ số 2
4 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
5 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A, A1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
6 D580301 Kinh tế xây dựng A, A1,D1,2,3,4,5,6 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
7 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A, A1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
8 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
9 D510202 Công nghệ chế tạo máy A, A1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
10 D420201 Công nghệ sinh học A 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
11 D420201 Công nghệ sinh học B 14 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
12 D510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
13 D510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường B 14 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
14 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1,D1,2,3,4,5,6 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
15 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A, A1, C,D1,2,3,4,5,6 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
16 D340406 Quản trị văn phòng A, A1, C,D1,2,3,4,5,6 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
17 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1,D1,2,3,4,5,6 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
18 D340301 Kế toán A, A1,D1,2,3,4,5,6 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
19 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
20 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1,2,3,4,5,6 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
21 D220209 Ngôn ngữ Nhật Bản D1,2,3,4,5,6 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
22 D220113 Việt Nam học A, A1, C,D1,2,3,4,5,6 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 2100
23 C480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 10 0 Tổng chỉ tiêu hệ CĐ là 200
24 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1,D1,2,3,4,5,6 10 0 Tổng chỉ tiêu hệ CĐ là 200
25 C340301 Kế toán A, A1,D1,2,3,4,5,6 10 0 Tổng chỉ tiêu hệ CĐ là 200
26 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A, A1 10 0 Tổng chỉ tiêu hệ CĐ là 200

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Phương Đông năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DPD gửi 8712

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Phuong Dong nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Phương Đông.