Diemthi.tuyensinh247.com - Điều khoản sử dụng

Chính sách riêng tư mô tả các thông tin lưu trữ bởi công ty cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát khi sử dụng ứng dụng điện thoại và cách sử dụng các thông tin này.

Cập nhật

Thỏa thuận này có thể được nhật thường xuyên, phiên bản cập nhập sẽ được chung tôi công bố tại website: https://diemthi.tuyensinh247.com/policy/vi.html Phiên bản cập nhập sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật

Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào từ trẻ em bên trong ứng dụng của chúng tôi

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin nào về hoạt động của ứng dụng cho bất kỳ ai bên ngoài công ty chúng tôi.

Về việc lưu trữ thông tin người dùng, xử lý thông tin người dùng

Khi bạn truy cập website của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cookies về máy tính của bạn mà định danh duy nhất trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi bằng cách lưu trữ các lựa chọn của bạn và kiểm tra các thông tin sử dụng. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn tắt tính năng cookies hoặc thiết lập để trình duyệt cảnh báo bạn khi cookies được gửi tới máy tính của bạn.

Chính sách về xoá dữ liệu

Chúng tôi không lưu trữ dữ liệu nào của bạn trên hệ thống. Vì vậy nếu bạn cần xoá dữ liệu thì chỉ cần xoá dữ liệu trên trình duyệt của bạn. Nếu bạn có yêu cầu khác liên quan đến chính sách riêng tư, vui lòng gửi cho chúng tôi email tại địa chỉ lienhe@tuyensinh247.com (lienhe [at] tuyensinh247 [dot] com).