Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng - DHP

Xem thông tin khác của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Mã trường: DHP

Tên tiếng Anh: Haiphong Private University

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 36 Đường Dân Lập - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Thành phố Hải Phòng

Website: http://www.hpu.edu.vn

ĐT: (0225) 3740 577

Các ngành, mã ngành, mã xét tuyển Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2022:

Ngành

Mã ngành

Môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Công nghệ thông tin gồm 2 chuyên ngành:

 1. Công nghệ phần mềm

2. Quản trị và an ninh mạng

7480201

1.Toán-Lý-Hóa

2.Toán-Lý-Anh

3.Toán-Lý-Giáo dục công dân

4.Toán-Anh-Giáo dục công dân

A00

A01

A10

D84

Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử gồm 2 chuyên ngành:

1. Điện tự động công nghiệp

2. Điện tử - Truyền thông

 7510301

1.Toán-Lý-Hóa

2.Toán-Lý-Sinh

3.Toán-Lý-Giáo dục công dân

4.Toán-Anh-Giáo dục công dân

A00

A02

A10

D84

Kỹ thuật môi trường gồm 3 chuyên ngành:

1. Công nghệ môi trường 

2. Quản lý tài nguyên nước 

3. Quản lý đất đai 

7520320

1.Toán-Lý-Hóa

2.Toán-Hóa-Giáo dục công dân

3.Toán-Sinh-Giáo dục công dân

4.Toán-Địa-Anh 

A00

A11

B04

D10

Quản trị kinh doanh gồm 4 chuyên ngành:

1. Quản trị doanh nghiệp

2. Kế toán kiểm toán

3. Marketing

4. Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

7340101

1.Toán-Lý-Anh

2.Toán-Lý-Giáo dục công dân

3.Toán-Văn-Giáo dục công dân

4.Toán-Văn-Anh

A01

A10

C14

D01

Việt Nam học gồm 2 chuyên ngành:

1. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

2. Tổ chức sự kiện

7310630

1.Văn-Sử-Địa

2.Văn-Toán-Anh

3.Văn-Sử-Anh

4.Văn-Giáo dục công dân-Anh

C00

D01

D14

D66

Ngôn ngữ Anh gồm 4 chuyên ngành:

1. Ngôn ngữ Anh

2. Ngôn ngữ Anh - Hàn

3. Ngôn ngữ Anh - Trung

4. Tiếng Anh thương mại

7220201

1.Văn-Toán-Anh

2.Văn-Toán-Trung

3.Văn-Sử-Anh

4.Văn-Địa-Anh

D01

D04

D14

D15

Luật

7380101

1.Văn-Sử-Địa

2.Toán-Văn-Nhật

3.Văn-Anh-Giáo dục công dân

4.Toán-Anh-Giáo dục công dân

C00

D06

D66

D84

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247