Đại Học Thể DụcThể Thao Đà Nẵng - TTD

Xem thông tin khác của trường Đại Học Thể DụcThể Thao Đà Nẵng

KÝ HIỆU TRƯỜNG: TTD

Địa chỉ : 44 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng;

Điện thoại: (0511) 3759918, (0511) 3746631

Website: http://www.upes3.edu.vn

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 420 

1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 420 

2. Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước 

3. Ngành đào tạo: 

Ngành đào tạo

Mã số

Chỉ tiêu

Giáo dục thể chất

7140206

280

Huấn luyện thể thao

7140207

90

Quản lý TDTT

7810301

50

4.  Phương thức: 

4.1.       Phương thức 1: Xét kết quả thi THPT Quốc gia và thi tuyển năng khiếu TDTT, bao gồm tổ hợp môn xét tuyển như sau: 

-   Tổ hợp 1 (T00): Điểm môn Toán - Sinh học và thi tuyển năng khiếu TDTT 

-    Tổ hợp 2 (T02): Điểm môn Toán - Văn và thi tuyển năng khiếu TDTT 

4.2.      Phương thức 2: Xét kết quả điểm học tập lớp 12 THPT và thi tuyển năng khiếu TDTT, bao gồm tổ hợp điểm của môn xét tuyển như sau:

-   Tổ hợp 1 (T00) : Điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Toán, môn Sinh học và thi tuyển năng khiếu TDTT. 

-      Tổ hợp 2 (T02): Điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Toán - Văn và thi tuyển năng khiếu TDTT. 

5. Thời gian, nội dung thi tuyến năng khiếu và xét tuyến: 

5.1 Thời gian thì tuyển năng khiếu: 

-    Đợt 1: Ngày thi 29 -30/6/2018 

-   Đợt 2; Ngày thi 20 - 21/7/2018 

5.2 Nội dung thi: Bao gồm 03 nội dung: 

(1) - Bật xa tại chỗ (cm); (2) - Chạy luồn cọc (giây). (3) - Chạy 100m (giây) 

5.3: Địa điểm thi: Trường Đại học TDTT Đà Nang, số 44, đường Dũng Sỹ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nằng. 

5.4. Thời gian xét tuyển: Theo lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6.   Hồ sơ đăng ký: Thời gian nhận hồ sơ dự thi năng khiếu từ ngày 01/3/2018 

6.1. Đăng kỷ trực tuyến tại địa chỉ: WWW, upes3. edil, vn 

6.2.  Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo hoặc qua đường bưu điện: 

-    Phòng Đào tạo - Trường Đại học TDTT Đà Nang, số 44, Đường Dũng Sỹ Thanh Khê - TP Đà Nang, số điện thoại: 0236.3746631; 0236.3759918; Di động 0915090123. 

-    Đơn thi tuyển năng khiếu (theo mau) 

-   Giấy chứng nhận xết quả thi THPT Quốc gia 

-    Bản sao học bạ THPT (thí sinh xét tuyển bằng điểm học bạ lớp 12) 

-   4 ảnh màu 4x6cm 

-   Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có). 

7. Thông tin liên hệ: 

-   Thông tin chi tiết tại Website: http://www.upes3.edu.vn 

-    Phòng Đào tạo - Trường Đại học TDTT Đà Nang, số 44 Đường Dũng Sỹ Thanh Khê - TP Đà Nang, số điện thoại: 0236.3746631; 0236.3759918; Di động 0915090123


>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC