Đại Học Thể DụcThể Thao Đà Nẵng - TTD

Xem thông tin khác của trường Đại Học Thể DụcThể Thao Đà Nẵng

KÝ HIỆU TRƯỜNG: TTD

Địa chỉ : 44 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng;

Điện thoại: (0511) 3759918, (0511) 3746631

Website: http://www.upes3.edu.vn

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 420 

1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 420 

2. Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước 

3. Ngành đào tạo: 

Ngành đào tạo

Mã số

Chỉ tiêu

Giáo dục thể chất

7140206

280

Huấn luyện thể thao

7140207

90

Quản lý TDTT

7810301

50

4.  Phương thức: 

4.1.       Phương thức 1: Xét kết quả thi THPT Quốc gia và thi tuyển năng khiếu TDTT, bao gồm tổ hợp môn xét tuyển như sau: 

-   Tổ hợp 1 (T00): Điểm môn Toán - Sinh học và thi tuyển năng khiếu TDTT 

-    Tổ hợp 2 (T02): Điểm môn Toán - Văn và thi tuyển năng khiếu TDTT 

4.2.      Phương thức 2: Xét kết quả điểm học tập lớp 12 THPT và thi tuyển năng khiếu TDTT, bao gồm tổ hợp điểm của môn xét tuyển như sau:

-   Tổ hợp 1 (T00) : Điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Toán, môn Sinh học và thi tuyển năng khiếu TDTT. 

-      Tổ hợp 2 (T02): Điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn Toán - Văn và thi tuyển năng khiếu TDTT. 

5. Thời gian, nội dung thi tuyến năng khiếu và xét tuyến: 

5.1 Thời gian thì tuyển năng khiếu: 

-    Đợt 1: Ngày thi 29 -30/6/2018 

-   Đợt 2; Ngày thi 20 - 21/7/2018 

5.2 Nội dung thi: Bao gồm 03 nội dung: 

(1) - Bật xa tại chỗ (cm); (2) - Chạy luồn cọc (giây). (3) - Chạy 100m (giây) 

5.3: Địa điểm thi: Trường Đại học TDTT Đà Nang, số 44, đường Dũng Sỹ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nằng. 

5.4. Thời gian xét tuyển: Theo lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6.   Hồ sơ đăng ký: Thời gian nhận hồ sơ dự thi năng khiếu từ ngày 01/3/2018 

6.1. Đăng kỷ trực tuyến tại địa chỉ: WWW, upes3. edil, vn 

6.2.  Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo hoặc qua đường bưu điện: 

-    Phòng Đào tạo - Trường Đại học TDTT Đà Nang, số 44, Đường Dũng Sỹ Thanh Khê - TP Đà Nang, số điện thoại: 0236.3746631; 0236.3759918; Di động 0915090123. 

-    Đơn thi tuyển năng khiếu (theo mau) 

-   Giấy chứng nhận xết quả thi THPT Quốc gia 

-    Bản sao học bạ THPT (thí sinh xét tuyển bằng điểm học bạ lớp 12) 

-   4 ảnh màu 4x6cm 

-   Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có). 

7. Thông tin liên hệ: 

-   Thông tin chi tiết tại Website: http://www.upes3.edu.vn 

-    Phòng Đào tạo - Trường Đại học TDTT Đà Nang, số 44 Đường Dũng Sỹ Thanh Khê - TP Đà Nang, số điện thoại: 0236.3746631; 0236.3759918; Di động 0915090123


>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..