Danh sách trường đào tạo tất cả nhóm ngành khối A01

Kết quả tư vấn chọn trường:

Danh sách trường đào tạo ngành tất cả nhóm ngành khối A01 năm 2023

Quảng cáo

STT Mã trường Tên trường Kết quả Xem thêm
1 QSB Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM 36 Ngành Xem thêm
2 XDA Đại Học Xây Dựng Hà Nội 23 Ngành Xem thêm
3 KHA Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 60 Ngành Xem thêm
4 HBT Học viện Báo chí và Tuyên truyền 8 Ngành Xem thêm
5 HQT Học Viện Ngoại Giao 11 Ngành Xem thêm
6 QHE Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 6 Ngành Xem thêm
7 HTC Học Viện Tài Chính 13 Ngành Xem thêm
8 QHT Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 22 Ngành Xem thêm
9 DTT Đại Học Tôn Đức Thắng 69 Ngành Xem thêm
10 NHH Học Viện Ngân Hàng 24 Ngành Xem thêm
11 HHA Đại Học Hàng Hải Việt Nam 47 Ngành Xem thêm
12 HCP Học Viện Chính Sách và Phát Triển 11 Ngành Xem thêm
13 THP Đại Học Hải Phòng 15 Ngành Xem thêm
14 BKA Đại Học Bách Khoa Hà Nội 52 Ngành Xem thêm
15 QST Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM 15 Ngành Xem thêm
16 QHI Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 17 Ngành Xem thêm
17 NTH Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc) 9 Ngành Xem thêm
18 QSC Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM 14 Ngành Xem thêm
19 QSK Đại học Kinh Tế Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM 28 Ngành Xem thêm
20 NTS Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Nam) 3 Ngành Xem thêm
Xem thêm

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Trường nào đào tạo tuyển sinh tất cả nhóm ngành năm 2022. Xem chi tiết danh sách tại đây cùng điểm chuẩn các ngành đó mới nhất