Điểm chuẩn Đại Học An Giang 2014 , Xem diem chuan Dai Hoc An Giang nam 2013-2014

Điểm thi chính thức trường Đại học An Giang năm 2014 đang cập nhật. (Tham khảo thêm điểm chuẩn năm 2013 phía dưới) 

Để nhận điểm chuẩn Đại học An Giang năm 2014 sớm nhất

Soạn tin:DCL(dấu cách) TAG (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: Mã ngành bạn dự thi: D140209

Soạn tin:DCL TAG D140209 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Đại Học An Giang

Xem ngay: Điểm thi Đại Học An Giang năm 2014

Kết quả, Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2013

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2014 nhanh nhất, chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học An Giang năm 2013

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Trường: Đại Học An Giang

Năm:

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140209 SP Toán học A,A1 15
2 D140211 SP Vật lý A,A1 13
3 D140212 SP Hóa học A 13
4 D140213 SP Sinh học B 14
5 D140217 SP Ngữ văn C 14
6 D140218 SP Lịch sử C 14
7 D140219 SP Địa lý C 14
8 D140231 SP Tiếng Anh A1*, D1* 20 Tiếng anh nhân 2
9 D140202 Giáo dục Tiểu học A,A1 16.5
10 D140202 Giáo dục Tiểu học C 17.5
11 D140202 Giáo dục Tiểu học D1 17
12 D140201 Giáo dục Mầm non M 13
13 D340203 Tài chính doanh nghiệp A,A1 13
14 D340203 Tài chính doanh nghiệp D1 13.5
15 D340301 Kế toán A,A1 14.5
16 D340301 Kế toán D1 15
17 D340120 Kinh tế quốc tế A,A1 13
18 D340120 Kinh tế quốc tế D1 13.5
19 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
20 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
21 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13
22 D340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5
23 D620301 Nuôi trồng thủy sản A,A1 13
24 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 14
25 D620105 Chăn nuôi A,A1 13
26 D620105 Chăn nuôi B 14
27 D620110 Khoa học cây trồng A,A1 13.5
28 D620110 Khoa học cây trồng B 14.5
29 D620116 Phát triển nông thôn A,A1 13.5
30 D620116 Phát triển nông thôn B 14.5
31 D620112 Bảo vệ thực vật (liên kết nếu chưa được phép mở ngành) A,A1 14
32 D620112 Bảo vệ thực vật (liên kết nếu chưa được phép mở ngành) B 15
33 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
34 D480201 Công nghệ thông tin D1 14
35 D480103 Kỹ thuật phần mềm A,A1 13
36 D480103 Kỹ thuật phần mềm D1 13.5
37 D540101 Công nghệ thực phẩm A,A1 15
38 D540101 Công nghệ thực phẩm B 16
39 D0420201 Công nghệ sinh học A,A1 15
40 D0420201 Công nghệ sinh học B 16
41 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A,A1 13.5
42 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường D1 14
43 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A,A1 14
44 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B 15
45 D220113 Việt Nam học (VH du lịch) A,A1 14
46 D220113 Việt Nam học (VH du lịch) D1 14.5
47 D220201 Ngôn ngữ Anh A1*,D1* 18.5 Tiếng anh nhân 2
48 C140231 SP Tiếng Anh A1*,D1* 14.5 Hệ cao đẳng (Tiếng anh nhân 2)
49 C140202 Giáo dục Tiểu học A,A1 11 Hệ cao đẳng
50 C140202 Giáo dục Tiểu học C 12 Hệ cao đẳng
51 C140202 Giáo dục Tiểu học D1 11 Hệ cao đẳng
52 C140201 Giáo dục Mầm non M 13 Hệ cao đẳng
53 C140210 SP Tin học A,A1,D1 10 Hệ cao đẳng
54 C620301 Nuôi trồng thủy sản A,A1 10 Hệ cao đẳng
55 C620301 Nuôi trồng thủy sản B 11 Hệ cao đẳng
56 C620110 Khoa học cây trồng A,A1 10 Hệ cao đẳng
57 C620110 Khoa học cây trồng B 11 Hệ cao đẳng
58 C620116 Phát triển nông thôn A,A1 10 Hệ cao đẳng
59 C620116 Phát triển nông thôn B 11 Hệ cao đẳng
60 C540102 Công nghệ thực phẩm A,A1 10 Hệ cao đẳng
61 C540102 Công nghệ thực phẩm B 11 Hệ cao đẳng
62 C540202 Công nghệ sinh học A,A1 10 Hệ cao đẳng
63 C540202 Công nghệ sinh học B 11 Hệ cao đẳng
64 C480201 Công nghệ thông tin A,A1,D1 10 Hệ cao đẳng
65 C220113 Việt Nam học (VH du lịch) A,A1,D1 10 Hệ cao đẳng

Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!

Đăng ký nhận điểm chuẩn trường Đại Học An Giang năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:DCL(cách) TAG (cach) MaNganh gửi 8712

Ví dụ: DCL TAG D12345 gửi 8712

Xem mã ngành của trường Đại Học An Giang

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2014

Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2014
24 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm chuẩn năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Điểm chuẩn Đại Học An Giang năm 2014. Xem diem chuan truong Dai Hoc An Giang 2014 nhanh nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014