Điểm nguyện vọng 2 Cao Đẳng Công Thương TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CES gửi 8712

Điểm NV2 Cao Đẳng Công Thương TPHCM năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Cao Đẳng Công Thương TPHCM năm 2013.


Mã trường: CES
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C540202 Công nghệ sợi, dệt A, A1 10 70
2 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A, A1 12 30 Điểm xét CĐ là 12. Điểm xét ĐH là 10.
3 C510202 Công nghệ chế tạo máy A, A1 12 100 Điểm xét CĐ là 12. Điểm xét ĐH là 10.
4 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 12 50 Điểm xét CĐ là 12. Điểm xét ĐH là 10.
5 C540206 Công nghệ da giày A, A1 10 20
6 C540302 Công nghệ giấy và bột giấy A 10 30
7 C510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 12 50 Điểm xét CĐ là 12. Điểm xét ĐH là 10.
8 C340301 Kế toán A, D1 15 180 Điểm xét CĐ là 15. Điểm xét ĐH là 12.
9 C480201 Công nghệ thông tin A, A1 13 50 Điểm xét CĐ là 13. Điểm xét ĐH là 10.
10 C340101 Quản trị kinh doanh A, D1 15 80 Điểm xét CĐ là 15. Điểm xét ĐH là 12.
11 C540204 Công nghệ may A, A1 12 50 Điểm xét CĐ là 12. Điểm xét ĐH là 10.
12 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A, A1 13 80 Điểm xét CĐ là 13. Điểm xét ĐH là 10.
13 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A, A1 13 80 Điểm xét CĐ là 13. Điểm xét ĐH là 10.
14 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A, A1 13 50 Điểm xét CĐ là 13. Điểm xét ĐH là 10.
15 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A, A1 12 70 Điểm xét CĐ là 12. Điểm xét ĐH là 10.
16 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, D1 15 300 Điểm xét CĐ là 15. Điểm xét ĐH là 12.
17 C540101 Công nghệ thực phẩm A 10 70
18 C510303 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông A, A1 10 70
19 C480102 Truyền thông và mạng máy tính A, A1 10 70

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) CES gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Cao Dang Cong Thuong TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Cao Đẳng Công Thương TPHCM.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014