Điểm nguyện vọng 2 Đại Học An Giang năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học An Giang năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TAG gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học An Giang năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học An Giang năm 2013.


Mã trường: TAG
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140209 Sư phạm Toán học A,A1 15 5
2 D140211 Sư phạm Vật lý A,A1 13 30
3 D140212 Sư phạm Hóa học A 13 5
4 D140213 Sư phạm Sinh học B 14 30
5 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 14 20
6 D140218 Sư phạm Lịch sử C 14 20
7 D140219 Sư phạm Địa lý C 14 25
8 D140231 Sư phạm tiếng Anh D1 20 5
9 D140205 Giáo dục Chính trị C 14 10
10 D340203 Tài chính doanh nghiệp A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 40
11 D340203 Tài chính doanh nghiệp D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 40
12 D310106 Kinh tế quốc tế A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 10
13 D310106 Kinh tế quốc tế D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 10
14 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 20
15 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 20
16 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 75
17 D340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 75
18 D620301 Nuôi trồng thủy sản A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 20
19 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 14 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 20
20 D620105 Chăn nuôi A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 50
21 D620105 Chăn nuôi  B 14 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 50
22 D620110 Khoa học cây trồng A,A1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 30
23 D620110 Khoa học cây trồng B 14.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 30
24 D620112 Bảo vệ thực vật A, A1 14 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 30
25 D620112 Bảo vệ thực vật B 15 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 30
26 D620116 Phát triển nông thôn A,A1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 30
27 D620117 Phát triển nông thôn B 14.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 30
28 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 30
29 D480201 Công nghệ thông tin D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 30
30 D480103 Kỹ thuật phần mềm A,A1 13 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 90
31 D480103 Kỹ thuật phần mềm D1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 90
32 D420201 Công nghệ sinh học A,A1 15 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 10
33 D420201 Công nghệ sinh học B 16 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 10
34 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A,A1 13.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 10
35 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường D1 14 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 10
36 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A,A1 14 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 10
37 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B 15 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 10
38 D220113 Việt Nam học (VH du lịch) A,A1 14 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 10
39 D220113 Việt Nam học (VH du lịch) D1 14.5 0 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 10
40 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 18.5 15

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học An Giang năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) TAG gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc An Giang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học An Giang.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014