Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Hồng Đức năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Hồng Đức năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) HDT gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Hồng Đức năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Hồng Đức năm 2013.


Mã trường: HDT
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140209 SP Toán A,A1 14.5 10
2 D140211 SP Vật lý A,A1 13 45
3 D140212 SP Hoá học A 13 20
4 D140212 SP Hoá học B 14 0
5 D140213 SP Sinh học B 14 35
6 D140217 SP Ngữ văn C 14 15
7 D140217 SP Ngữ văn D1 13.5 0
8 D140218 SP Lịch sử C 14 35
9 D140219 SP Địa lý A,A1 13 30
10 D140219 SP Địa lý C 14 0
11 D140231 SP Tiếng Anh A1 13 20
12 D140231 SP Tiếng Anh D1 13.5 0
13 D140202 Giáo dục Tiểu học D1,M 13.5 55
14 D310501 Địa lý học A,A1 13 15
15 D310501 Địa lý học C 14 0
16 D220113 Việt Nam học A 13 30
17 D220113 Việt Nam học C 14 0
18 D220113 Việt Nam học D1 13.5 0
19 D310301 Xã hội học A 14 0
20 D310301 Xã hội học C 15.5 0
21 D310301 Xã hội học D1 14.5 0
22 D310401 Tâm lý học A,A1 13 0
23 D310401 Tâm lý học B,C 14 0
24 D310401 Tâm lý học D1 13.5 0
25 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 13 10
26 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A,A1 13 25
27 D340301 Kế toán A,A1 14 40
28 D340301 Kế toán D1 14.5 0
29 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13 60
30 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5 0
31 D340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13 95
32 D340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5 0
33 D620109 Nông học A,A1 13 15
34 D620109 Nông học B 14 0
35 D620105 Chăn nuôi A,A1 13 15
36 D620105 Chăn nuôi B 14 0
37 D620112 Bảo vệ thực vật A,A1 13 30
38 D620112 Bảo vệ thực vật B 14 0
39 D620201 Lâm nghiệp A,A1 13 30
40 D620201 Lâm nghiệp B 14 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Hồng Đức năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) HDT gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Hong Duc nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Hồng Đức.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014