Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHT gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2013.


Mã trường: DHT
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D220213 Đông phương học C 14 30
2 D220213 Đông phương học D1 13.5 0
3 D220301 Triêt học A 13 34
4 D220301 Triêt học C 14 0
5 D220301 Triêt học D1 13.5 0
6 D220310 Lịch sử C 14 55
7 D220310 Lịch sử D1 13.5 0
8 D310301 Xã hôi hoc C 14 40
9 D310301 Xã hôi hoc D1 13.5 0
10 D440102 Vật lý học A 13 50
11 D440217 Địa lý tự nhiên A 13 33
12 D440217 Địa lý tự nhiên B 14 0
13 D760101 Công tác xã hội C 14 24
14 D760101 Công tác xã hội D1 13.5 0
15 Nhóm ngành Nhân văn C 14 125 Bao gồm ngành Hán-Nôm; Ngôn ngữ học, Văn học
16 Nhóm ngành Nhân văn D1 13.5 0
17 D520501 Kỹ thuật địa chât A 13 0 Nhóm ngành Kỹ thuật gồm KT Địa chất, KT trắc địa, Địa chất học lấy 110 chỉ tiêu
18 D520503 Kỹ thuật trăc địa - Bản đô A 13 0
19 D440201 Đia chât hoc A 13 0
20 D460101 Toán hoc A 13 0 Nhóm ngành Toán-TK gồm Toán học và Toán ứng dụng lấy 105 chỉ tiêu
21 D460112 Toán ứng dụng A 13 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DHT gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Khoa Hoc – Dai Hoc Hue nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế.