Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) QST gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014.


Mã trường: QST
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C480201 Công nghệ thông tin A, A1 13.5 200

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) QST gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien – Dai Hoc Quoc Gia TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM.