Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) QST gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2013.


Mã trường: QST
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 (Dự kiến) Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) QST gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien – Dai Hoc Quoc Gia TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM.