Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) QHX gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2013.


Mã trường: QHX
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D310201 Chính trị học C,D 18 21
2 D220104 Hán Nôm C,D 18 7
3 D310302 Nhân học C,D 18 34
4 D320201 Thông tin học C,D 18 38
5 D220301 Triết học C,D 18 48

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) QHX gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Khoa Hoc Xa Hoi va Nhan Van – Dai Hoc Quoc Gia Ha Noi nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội.