Điểm nguyện vọng 2 Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) QSK gửi 8712

Điểm NV2 Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014 - Dự kiến

Điểm NV2 Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014.


Mã trường: QSK
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 (Dự kiến) Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) QSK gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Kinh Te – Luat – Dai Hoc Quoc Gia TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM.