Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) NLS gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2013.


Mã trường: NLS
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D620105 Chăn nuôi A,A1 15 0
2 D620105 Chăn nuôi B 16 0
3 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A,A1 15 0
4 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A,A1 15 0
5 D510205 Công nghệ kỹ thuật ôtô A,A1 15 0
6 D510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A,A1 15 0
7 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A,A1 15 0
8 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 16 0
9 D480201 Công nghệ thông tin D1 17 0
10 D620114 Kinh doanh nông nghiệp A,A1,D1 15 0
11 D620116 Phát triển nông thôn A,A1,D1 15 0
12 D310101 Kinh tế A,A1,D1 16 0
13 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 17 0
14 D540301 Công nghệ chế biến lâm sản A,A1 15 0
15 D540301 Công nghệ chế biến lâm sản B 16 0
16 D620201 Lâm nghiệp A,A1 15 0
17 D620201 Lâm nghiệp B 16 0
18 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp A,A1 15 0
19 D140215 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp B 16 0
20 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A,A1 15 0
21 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan B 16 0
22 D310501 Bản đồ học A,A1,D1 15 0
23 D620301 Nuôi trồng thủy sản A,A1 15 0
24 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 16 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2013 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) NLS gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Nong Lam TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Nông Lâm TPHCM.

Trường Kinh tế ngoại giao Việt Nam tuyển sinh năm 2014