Điểm nguyện vọng 2 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DMT gửi 8712

Điểm NV2 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2014 - Đang cập nhật

Điểm NV2 năm 2014 đang cập nhật. Tra cứu điểm NV2 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2013.


Mã trường: DMT
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340301 Kế toán A, A1, D1 15 0
2 D440221 Khí tượng học A, A1, D1 15 0
3 D440221 Khí tượng học B 16 0
4 D440224 Thủy văn A, A1, D1 14 0
5 D440224 Thủy văn B 15 0
6 D480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 15 0
7  D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A, A1 18.5 0
8  D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 19.5 0
9 D520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ A, A1 14 0
10 D520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ B 15 0
11 D850101 Quản lý Tài nguyên môi trường A, A1, D1 19.5 0
12 D850101 Quản lý Tài nguyên môi trường B 20.5 0
13 D850103 Quản lý đất đai A, A1, D1 18.5 0
14 D850103 Quản lý đất đai B 19.5 0

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin:NV2(cách) DMT gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Tai Nguyen va Moi Truong Ha Noi nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội.