Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Trà Vinh năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Trà Vinh năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DVT gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Trà Vinh năm 2014 - Dự kiến

Điểm NV2 Đại Học Trà Vinh năm 2014.


Mã trường: DVT
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 (Dự kiến) Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Trà Vinh năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DVT gửi 8712

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

quang cao diem thi 2

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Tra Vinh nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Trà Vinh.