Mã tuyển sinh: TDL

Tên tiếng Anh: Dalat University

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Website: www.dlu.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 3195

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 52140209 Sư phạm Toán học 30 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
2 Trình độ đại học 52140211 Sư phạm Vật lý 30 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
3 Trình độ đại học 52140212 Sư phạm Hóa học 30 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
4 Trình độ đại học 52140213 Sư phạm Sinh học 30 0 Toán, Hóa học, Sinh học    Toán, Sinh học, Tiếng Anh  
5 Trình độ đại học 52140217 Sư phạm Ngữ văn 30 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh  
6 Trình độ đại học 52140218 Sư phạm Lịch sử 20 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh  
7 Trình độ đại học 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 30 0 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh   
8 Trình độ đại học 52220113 Việt Nam học 30 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh  
9 Trình độ đại học 52220201 Ngôn ngữ Anh 240 0 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh   
10 Trình độ đại học 52220212 Quốc tế học 30 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
11 Trình độ đại học 52220213 Đông phương học 255 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
12 Trình độ đại học 52220310 Lịch sử 30 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh  
13 Trình độ đại học 52220330 Văn học 60 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh  
14 Trình độ đại học 52220340 Văn hóa học 30 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh  
15 Trình độ đại học 52310301 Xã hội học 30 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
16 Trình độ đại học 52340101 Quản trị kinh doanh 200 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
17 Trình độ đại học 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 200 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
18 Trình độ đại học 52340301 Kế toán 100 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
19 Trình độ đại học 52380101 Luật 300 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
20 Trình độ đại học 52420101 Sinh học 100 0 Toán, Hóa học, Sinh học    Toán, Sinh học, Tiếng Anh  
21 Trình độ đại học 52420201 Công nghệ sinh học 365 0 Toán, Hóa học, Sinh học    Toán, Sinh học, Tiếng Anh  
22 Trình độ đại học 52440102 Vật lý học 80 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
23 Trình độ đại học 52440112 Hóa học 80 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
24 Trình độ đại học 52440301 Khoa học môi trường 80 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
25 Trình độ đại học 52460101 Toán học 80 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
26 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin 300 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
27 Trình độ đại học 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 100 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
28 Trình độ đại học 52520402 Kỹ thuật hạt nhân 40 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
29 Trình độ đại học 52540104 Công nghệ sau thu hoạch 125 0 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
30 Trình độ đại học 52620109 Nông học 100 0 Toán, Hóa học, Sinh học    Toán, Sinh học, Tiếng Anh  
31 Trình độ đại học 52760101 Công tác xã hội 40 0 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  

 2.1. Đối tượng tuyển sinh: - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên);

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp (trường hợp người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bắng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
2.2. Phạm vi tuyển sinh: - Trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh trong phạm vi cả nước. Điểm trúng tuyển theo ngành, ký hiệu trường là TDL. Thí sinh được hưởng ưu tiên theo khu vực và đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: - Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017; không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống;
- Các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên được xét tuyển vào Trường Đại học Đà Lạt với tổng điểm 3 môn của tổ hợp dùng để xét tuyển thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thí sinh này phải học bổ sung kiến thức một học kỳ.
- Xét tổng điểm 3 môn theo các tổ hợp môn thi (Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Tiếng Anh, Sinh học; Toán, Văn, Tiếng Anh; Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội; Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội), không nhân hệ số.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC