Mã tuyển sinh: DHL

Cụm trường: Đại học Huế

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

Điện thoại: (054) 3529138.

Website: www.huaf.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014: 2.100

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Kí hiệu trường

Mã ngành 

Khối thi 

Chỉ tiêu

Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

ĐT: (054) 3529138.

Website: www.huaf.edu.vn

 DHL

 

 

2.100 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1.600

1. Nhóm ngành Công nghệ kĩ thuật

 

 

 

150

Công thôn

 

D510210

A, A1

 

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

 

D510201

A, A1

 

Công nghệ chế biến lâm sản

 

D540301

A, A1

 

Kĩ thuật cơ - điện tử*

 

D520114

A, A1

 

2. Nhóm ngành Công nghệ chế biến và bảo quản

 

 

 

200

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

A, B

 

Công nghệ sau thu hoạch

 

D540104

A, B

 

3. Nhóm ngành Quản lí tài nguyên và môi trường

 

 

 

200

Quản lí đất đai

 

D850103

A, B

 

4. Nhóm ngành Trồng trọt

 

 

 

250

Nông học

 

D620109

A, B

 

Bảo vệ thực vật

 

D620112

A, B

 

Khoa học cây trồng

 

D620110

A, B

 

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

 

D620113

A, B

 

5. Nhóm ngành Chăn nuôi - Thú y

 

 

 

230

Chăn nuôi

 

D620105

A, B

 

Thú y

 

D640101

A, B

 

6. Nhóm ngành Thủy sản

 

 

 

220

Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

A, B

 

Quản lí nguồn lợi thủy sản

 

D620305

A, B

 

7. Nhóm ngành Lâm nghiệp

 

 

 

200

Lâm nghiệp

 

D620201

A, B

 

Quản lí tài nguyên rừng

 

D620211

A, B

 

Lâm nghiệp đô thị*

 

D620202

A, B

 

8. Nhóm ngành Phát triển nông thôn

 

 

 

150

Khuyến nông

 

D620102

A, B

 

Phát triển nông thôn

 

D620116

A,A1,C,D1

 

Đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học chính quy:

 

 

 

100

Khoa học cây trồng

 

D620110

A, B

20

Chăn nuôi

 

D620105

A, B

20

Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

A, B

20

Quản lí đất đai

 

D850103

A, B

30

Công thôn

 

D510210

A, A1

10

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

400

Khoa học cây trồng

 

C620110

A, B

70

Chăn nuôi

 

C620105

A, B

100

Nuôi trồng thủy sản

 

C620301

A, B

90

Quản lí đất đai

 

C850103

A, B

90

Công thôn

 

C510210

A, A1

50

- Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và khối thi. Sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học các ngành dựa vào nguyện vọng đã đăng kí và kết quả học tập.

- Các ngành đào tạo cao đẳng của Trường đại học Nông Lâm không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả kì thi đại học năm 2014 của những thí sinh đã dự thi các khối tương ứng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng kí năm 2014 của thí sinh.