Mã tuyển sinh: NNH

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Website: http://www.hua.edu.vn/vie/

Tổng chỉ tiêu năm 2014: 8700

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ký Hiệu Trường

Mã Ngành 

 Khối Thi

Chỉ tiêu

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

ĐT: 0462617520;   Fax: 0438767365

 NNH

 

 

8.700 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

7.800

Kĩ thuật cơ khí

 

D520103

A

 

Kĩ thuật điện, điện tử

 

D520201

A

 

Công thôn

 

D510210

A

 

Công nghệ thông tin

 

D480201

A

 

Khoa học cây trồng

 

D620110

A, B

 

Bảo vệ thực vật

 

D620112

A, B

 

Nông nghiệp

 

D620101

A, B

 

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

 

D620113

A, B

 

Công nghệ sinh học

 

D420201

A, B

 

Công nghệ sau thu hoạch

 

D540104

A, B

 

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

A, B

 

Khoa học môi trường

 

D440301

A, B

 

Khoa học đất

 

D440306

A, B

 

Quản lý đất đai

 

D850103

A, B

 

Chăn nuôi

 

D620105

A, B

 

Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

A, B

 

Thú y

 

D640101

A, B

 

Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp

 

D140215

A, B

 

Kinh tế

 

D310101

A, D1

 

Kinh tế nông nghiệp

 

D620115

A, D1

 

Phát triển nông thôn

 

D620116

A, B

 

Kế toán

 

D340301

A, D1

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

A, D1

 

Kinh doanh nông nghiệp

 

D620114

A, D1

 

Xã hội học

 

D310301

  A, C, D1

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

900

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

 

C510201

A

 

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

C510301

A

 

Công nghệ kĩ thuật môi trường

 

C510406

A, B

 

Dịch vụ thú y

 

C640201

A, B

 

Khoa học cây trồng

 

C620110

A, B

 

Quản lý đất đai

 

C850103

A, B

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Tham gia kì thi  3 chung do Bộ Gíáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Điểm trúng tuyển theo ngành và theo khối thi.

   1/ Tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy: Trường chỉ tổ chức thi tuyển khối A và B; không tổ chức thi tuyển khối C và D1 mà xét tuyển theo kết quả của kì thi 3 chung do Bộ GD&ĐT tổ chức trên cơ sở Hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

    + Các chuyên ngành xem chi tiết trên Web: w.w.w.hua.edu.vn

    + Nhà trường tuyển chọn trong số thí sinh trúng tuyển và nhập học để đào tạo theo chương trình tiên tiến: 1 lớp ngành Khoa học cây trồng 70 SV, 1 lớp ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp 70 SV; Theo chương trình chất lượng cao: 1 lớp ngành Công nghệ sinh học 60 SV, 1 lớp ngành Kinh tế nông nghiệp 60 SV.

     2/ Tuyển sinh bậc cao đẳng hệ chính quy:     

    Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo kết quả của kì thi 3 chung do Bộ GD&ĐT tổ chức trên cơ sở Hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh, trong đó:

    - Nguyện vọng 1 chỉ xét tuyển thí sinh đăng kí dự thi khối A,  B ở trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội..

- Nguyện vọng  2 (nếu có) sẽ xét tuyển thí sinh dự thi đại học khối A, B ở các trường Đại học  trong cả nước có tham gia kì thi 3 chung.