Mã tuyển sinh: SPS

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 280 An Dương Vương Q5 TP HCM;221 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. HCM

Website: http://hcmup.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 3.930 

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 52140114 Quản lý giáo dục 50 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
2 Trình độ đại học 52140201 Giáo dục Mầm non 180 Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát              
3 Trình độ đại học 52140202 Giáo dục Tiểu học 195 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh  
4 Trình độ đại học 52140203 Giáo dục Đặc biệt 45 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Sinh học, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát  
5 Trình độ đại học 52140205 Giáo dục Chính trị 65 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân GDCD Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh GDCD
6 Trình độ đại học 52140206 Giáo dục Thể chất 90 Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT  Năng khiếu 2 Toán, NK TDTT1, NK TDTT2 Năng khiếu 2        
7 Trình độ đại học 52140209 Sư phạm Toán học 120 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán        
8 Trình độ đại học 52140210 Sư phạm Tin học 50 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh       
9 Trình độ đại học 52140211 Sư phạm Vật lý 75 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí    
10 Trình độ đại học 52140212 Sư phạm Hóa học 60 Toán, Vật Lý, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Sinh học  Hóa Toán, Hóa học, Tiếng Anh Hóa    
11 Trình độ đại học 52140213 Sư phạm Sinh học 60 Toán, Hóa học, Sinh học  Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sinh học        
12 Trình độ đại học 52140217 Sư phạm Ngữ văn 95 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Ngữ văn
13 Trình độ đại học 52140218 Sư phạm Lịch sử 50 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Lịch sử Ngữ văn, Toán, Lịch sử Lịch sử Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Lịch sử Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Lịch sử
14 Trình độ đại học 52140219 Sư phạm Địa lý 70 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Địa lí Ngữ văn, Toán, Địa lí Địa lí Toán, Địa lí, Tiếng Anh Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Địa lí
15 Trình độ đại học 52140231 Sư phạm Tiếng Anh 105 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh            
16 Trình độ đại học 52140232 Sư phạm Tiếng Nga 30 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga Tiếng Nga Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga Tiếng Nga
17 Trình độ đại học 52140233 Sư phạm Tiếng Pháp 30 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp Tiếng Pháp        
18 Trình độ đại học 52140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 30 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp Tiếng Pháp Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Tiếng Trung Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật Tiếng Nhật
19 Trình độ đại học 52220113 Việt Nam học
Chương trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch
160 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  
20 Trình độ đại học 52220201 Ngôn ngữ Anh
Chương trình đào tạo: Tiếng Anh Thương mại, Biên, phiên dịch
280 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh            
21 Trình độ đại học 52220202 Ngôn ngữ Nga 150 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga Tiếng Nga Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga Tiếng Nga
22 Trình độ đại học 52220203 Ngôn ngữ Pháp
Chương trình đào tạo: Du lịch, Biên, phiên dịch
150 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp Tiếng Pháp        
23 Trình độ đại học 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 200 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp Tiếng Pháp Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Tiếng Trung Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật Tiếng Nhật
24 Trình độ đại học 52220209 Ngôn ngữ Nhật
Chương trình đào tạo:  Biên, phiên dịch
200 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp Tiếng Pháp Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung Tiếng Trung Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật Tiếng Nhật
25 Trình độ đại học 52220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc
Chương trình đào tạo: Du lịch, Biên, phiên dịch
160 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Tiếng Anh Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  Tiếng Anh    
26 Trình độ đại học 52220212 Quốc tế học 150 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh      
27 Trình độ đại học 52220330 Văn học 150 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh Ngữ văn
28 Trình độ đại học 52310401 Tâm lý học 120 Toán, Hóa học, Sinh học    Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  
29 Trình độ đại học 52310403 Tâm lý học giáo dục 120 Toán, Vật Lý, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  
30 Trình độ đại học 52310501 Địa lý học
Chương trình đào tạo: Địa lý du lịch
90 Toán, Địa lí, Tiếng Anh Địa lí Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh Địa lí        
31 Trình độ đại học 52440102 Vật lý học 170 Toán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh        
32 Trình độ đại học 52440112 Hóa học 130 Toán, Vật Lý, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Sinh học  Hóa Toán, Hóa học, Tiếng Anh Hóa    
33 Trình độ đại học 52480201 Công nghệ thông tin 180 Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh       
34 Trình độ đại học 52760101 Công tác xã hội 120 Toán, Vật Lý, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí     Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh  

1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh tốt nghiệp THPT và có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017

2. Phạm vi tuyển sinh: Trên phạm vi cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Phương án tuyển sinh chính: Xét tuyển chỉ sử dụng kết quả của kì thi THPT Quốc gia năm 2017. Phương án này áp dụng cho tất cả các ngành.
Mô tả phương án:
Với mỗi ngành học, sẽ lựa chọn tổ hợp 3 môn hoặc 3 bài thi từ 5 bài thi của kì thi THPT quốc gia để xét tuyển. Tổ hợp xét tuyển này có thể theo khối thi truyền thống (A, A1, B, C, D) hoặc sẽ là tổ hợp 3 môn, 3 bài thi mới, tùy theo đặc thù của ngành. Trong đó, bắt buộc phải có môn Toán hoặc (và) môn Ngữ văn.
Có thể xác định môn chính (với điểm được nhân đôi) trong tổ hợp các môn thi được lựa chọn để xét tuyển.
Các ngành năng khiếu (GDTC, GDMN, GDĐB) vẫn sẽ lựa chọn 02 môn thi của kì thi THPT quốc gia và bổ sung thêm 01 môn năng khiếu do Trường tự tổ chức.
Nguyên tắc xét tuyển: Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.
Hình thức xét tuyển: Dựa vào kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2017 (không bảo lưu kết quả trước năm 2017). Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2017 của các môn (các bài) thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (có/không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (có/không nhân hệ số, theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Xét tuyển từ cao đến thấp.
Dự kiến, năm 2018 ngành Sư phạm Hóa học và ngành Hóa học sẽ tiến hành tuyển sinh theo phương thức lấy điểm THPT Quốc gia kết hợp bài thi năng lực riêng.
Điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và thỏa điều kiện đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường (sẽ có văn bản chính thức sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017).
Các định nghĩa tổ hợp môn xét tuyển
Trường sử dụng và định nghĩa các tổ hợp xét tuyển theo công văn số 37/BGDĐT-GDĐH ngày 06/01/2017 về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính qui ĐH; CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC