Km9,đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 069.45541

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

KÝ HIỆU TRƯỜNG: ANH  - TỔNG CHỈ TIÊU NĂM 2017: 460

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện An ninh Nhân dân năm 2017 cụ thể như sau:

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 52220201 Ngôn ngữ Anh
Hệ sỹ quan
20   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh        
2 Trình độ đại học 52380101_DS Luật (hệ dân sự) 100   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Lịch sử  
3 Trình độ đại học 52480201_DS Công nghệ thông tin (hệ dân sự) 50   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
4 Trình độ đại học 52480202 An toàn thông tin
Hệ sỹ quan
20   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh      
5 Trình độ đại học 52480202_DS An toàn thông tin (hệ dân sự) 50   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  
6 Trình độ đại học 52860100 Nghiệp vụ An ninh
Hệ sỹ quan
220   Toán, Vật lý, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Lịch sử   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh  


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017
2.1. Đối tượng tuyển sinh: 2.1.1. Đối với hệ sỹ quan:
a) Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, có nhu cầu học tập nâng cao trình độ, được Công an đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển.
b) Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có thời gian công tác từ đủ 24 tháng trở lên tính đến tháng dự tuyển, có nguyện vọng và được Công an các đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển.
c) Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
d) Công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển.
e. Một số quy định khác
- Quy định về đối tượng, độ tuổi:
+ Đối với cán bộ, chiến sỹ Công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dự thi).
+ Đối với học sinh THPT không quá 20 tuổi, học sinh người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển).
+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND có thời gian phục vụ từ đủ 24 tháng trở lên (tính đến tháng dự tuyển), không quy định độ tuổi.
+ Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự được dự thi thêm một lần trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển (thời gian dự tuyển là thời gian đăng ký sơ tuyển, tháng 2-tháng 3 năm 2017), không quy định độ tuổi.
- Quy định về trình độ văn hóa:
Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, trong các năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ. Không sơ tuyển học sinh lưu ban trong các năm học THPT và tương đương.
- Phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị: Trong những năm học trung học phổ thông đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên; tiêu chuẩn chính trị đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lực lượng CAND. Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
2.1.2. Đối với hệ dân sự (không trong biên chế của ngành Công an)
Thí sinh đạt các yêu cầu sơ tuyển xét tuyển vào một trong các học viện, trường đại học Công an nhân dân.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: 2.2.1. Đối với hệ sỹ quan
- Ngành Ngôn ngữ Anh, An toàn thông tin: Toàn quốc
- Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh: Phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra).
2.2.2. Đối với hệ dân sự: Toàn quốc
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: * Đối với hệ sỹ quan
- Sơ tuyển tại Công an các đơn vị, địa phương nơi hộ khẩu thường trú.
- Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển
* Đối với hệ dân sự:
- Xét tuyển hệ dân sự đối với thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển xét tuyển vào một trong các học viện, trường đại học Công an nhân dân.
- Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC