Điểm chuẩn vào lớp 10 Đăk Lăk 2019

Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng có 181 học sinh trúng tuyển, gồm: 1 học sinh đặc cách tuyển thẳng, 117 học sinh dân tộc thiểu số tại chỗ của 15 địa phương trong tỉnh. Cụ thể: thị xã Buôn Hồ có 9 em, điểm chuẩn trúng tuyển là 14 điểm; TP. Buôn Ma Thuột 9 em (17,75 điểm); huyện Buôn Đôn 7 em (15,5 điểm); huyện Cư Kuin 4 em (17,75 điểm); huyện Cư M’gar 16 em (14,75 điểm); huyện Ea H’leo 8 em (16,25 điểm); huyện Ea Kar 3 em (10,5 điểm); huyện Ea Súp 1 em (16,75 điểm); huyện Krông Ana 8 em (17,5 điểm); huyện Krông Bông 1 em (13 điểm); huyện Krông Búk 16 em (17,25 điểm), huyện Krông Năng 16 em (16,5 điểm); huyện Krông Pắc 7 em (15,5 điểm); huyện Lắk 9 em (15,5 điểm); huyện M’Đrắk 3 em (12,25 điểm) và 63 học sinh dân tộc khác, gồm: 9 học sinh người Kinh (29,25 điểm), các dân tộc thiểu số khác 54 em (25,05 điểm).

Trường THPT Chuyên Nguyễn Du có 395 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019 - 2020. Cụ thể về lớp chuyên: Ngữ văn có 26 em, điểm chuẩn trúng tuyển là 33,25 điểm; Lịch sử có 6 em (25,75 điểm); Địa lý có 5 em (25,75 điểm); tiếng Anh 36 em (34 điểm);  tiếng Anh - Pháp (trong đó: tiếng Anh 31 em (32,27 điểm), tiếng Pháp 6 em (22,5 điểm); Toán 38 em (30,75 điểm); Tin học 29 em (26,67 điểm), học sinh chuyên Toán có nguyện vọng vào chuyên Tin học 8 em (28,67 điểm); Vật lý 36 em (35,76 điểm); Hóa học 70 em (29,38 điểm); Sinh học 35 em (27,06 điểm); lớp không chuyên 69 em (26,05 điểm).

Điểm chuẩn lớp 10 Đắk Lắk năm 2019 - Chính thức

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 Đắk Lắk năm 2019 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đắk Lắk năm 2019

Tỉnh: Đắk Lắk - 2019

Năm:

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT DTNT Nơ Trang Lơng ( thị xã Buôn Hồ) 14
2 THPT DTNT Nơ Trang Lơng (TP Buôn Ma Thuột) 17.75
3 THPT DTNT Nơ Trang Lơng ( huyện Buôn Đôn) 15.5
4 THPT DTNT Nơ Trang Lơng (huyện Cư Kuin) 17.75
5 THPT DTNT Nơ Trang Lơng (huyện Cư M'gar) 14.75
6 THPT DTNT Nơ Trang Lơng ( huyện Ea H'leo) 16.25
7 THPT DTNT Nơ Trang Lơng (huyện Ea Kar) 10.5
8 THPT DTNT Nơ Trang Lơng (huyện Ea Súp) 16.75
9 THPT DTNT Nơ Trang Lơng (huyện Krông Ana) 17.5
10 THPT DTNT Nơ Trang Lơng (huyện Krông Bông) 13
11 THPT DTNT Nơ Trang Lơng (huyện Krông Búk) 17.25
12 THPT DTNT Nơ Trang Lơng (huyện Krông Năng) 16.5
13 THPT DTNT Nơ Trang Lơng (huyện Krông Pắc) 15.5
14 THPT DTNT Nơ Trang Lơng (huyện Lắk) 15.5
15 THPT DTNT Nơ Trang Lơng (huyện M'Đrắk) 12.25
16 THPT DTNT Nơ Trang Lơng (người Kinh) 29.25
17 THPT DTNT Nơ Trang Lơng (dân tộc thiểu số khác) 25.05
18 THPT Chuyên Nguyễn Du ( chuyên Ngữ Văn) 33.25
19 THPT Chuyên Nguyễn Du ( chuyên Lịch sử) 25.75
20 THPT Chuyên Nguyễn Du ( chuyên Địa lí) 25.75

>>Học trực tuyến Lớp 10, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

>>>>> Học trực tuyến lớp 10 cùng giáo viên Top đầu năm học 2019 - 2020:

Sở GD-ĐT Đăk Lăk công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!