Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DTZ gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2014.


Mã trường: DTZ
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D460101 Toán học A, A1 0 20
2 D440102 Vật lý học A, A1 0 20
3 D460112 Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng A,A1 0 20
4 D440112 Hóa học A 13 30 Tổng chỉ tiêu khối A, B là 30
5 D440112 Hóa học B 14 30 Tổng chỉ tiêu khối A, B là 30
6 D440217 Địa lý tự nhiên B 14 30 Tổng chỉ tiêu khối B,C là 30
7 D440217 Địa lý tự nhiên C 13 30 Tổng chỉ tiêu khối B,C là 30
8 D440301 Khoa học môi trường A 13 50 Tổng chỉ tiêu khối A, B là 50
9 D440301 Khoa học môi trường B 14 50 Tổng chỉ tiêu khối A, B là 50
10 D420101 Sinh học B 14 40
11 D420201 Công nghệ sinh học B 14 20
12 D220330 Văn học C 13 40
13 D220310 Lịch sử C 13 40
14 D340401 Khoa học quản lý C,D1 13 45
15 D760101 Công tác xã hội C,D1 13 30
16 D220113 Việt Nam học C,D1 13 35
17 D320202 Khoa học thư viện B 0 15 Tổng chỉ tiêu khối B,C là 15
18 D320202 Khoa học thư viện C 0 15 Tổng chỉ tiêu khối B,C là 15
19 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A 13 30 Tổng chỉ tiêu khối A, B là 30
20 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B 14 30 Tổng chỉ tiêu khối A, B là 30
21 D720403 Hóa Dược A 13 45 Tổng chỉ tiêu khối A, B là 45
22 D720403 Hóa Dược B 14 45 Tổng chỉ tiêu khối A, B là 45
23 D320101 Báo chí C,D1 13 40
24 D528102 Du lịch học C,D1 13 20
25 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A 13 40 Tổng chỉ tiêu khối A, B là 40
26 D850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường B 14 40 Tổng chỉ tiêu khối A, B là 40
27 D380101 Luật C,D1 16 40

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DTZ gửi 8712

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Khoa Hoc – Dai Hoc Thai Nguyen nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên.