Điểm nguyện vọng 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DBG gửi 8712

Điểm NV2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2014

Điểm NV2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2014.


Mã trường: DBG
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D620110 Khoa học cây trồng A, A1, D1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
2 D620110 Khoa học cây trồng B 14 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
3 D620105 Chăn nuôi A, A1, D1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
4 D620105 Chăn nuôi B 14 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
5 D640101 Thú y A, A1, D1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
6 D640101 Thú y B 14 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
7 D850103 Quản lý đất đất đai A, A1, D1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
8 D850103 Quản lý đất đất đai B 14 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
9 D850101 Quản lý Tài nguyên & Môi trường A, A1, D1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
10 D850101 Quản lý Tài nguyên & Môi trường B 14 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
11 D540101 Công nghệ thực phẩm A, A1, D1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
12 D540101 Công nghệ thực phẩm B 14 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
13 D620205 Lâm sinh A, A1, D1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
14 D620205 Lâm sinh B 14 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
15 D420201 Công nghệ sinh học A, A1, D1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
16 D420201 Công nghệ sinh học B 14 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
17 D620211 Quản lý Tài nguyên rừng A, A1, D1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
18 D620211 Quản lý Tài nguyên rừng B 14 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
19 D340301 Kế toán A, A1, D1 13 0 Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500
20 C620110 Khoa học cây trồng A, A1, D1 10 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
21 C620110 Khoa học cây trồng B 11 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
22 C620105 Chăn nuôi A, A1, D1 10 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
23 C620105 Chăn nuôi B 11 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
24 C640201 Dịch vụ thú y A, A1, D1 10 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
25 C640201 Dịch vụ thú y B 11 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
26 C850103 Quản lý đất đai A, A1, D1 10 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
27 C850103 Quản lý đất đai B 11 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
28 C850101 Quản lý Tài nguyên & Môi trường A, A1, D1 10 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
29 C850101 Quản lý Tài nguyên & Môi trường B 11 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
30 C540102 Công nghệ thực phẩm A, A1, D1 10 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
31 C540102 Công nghệ thực phẩm B 11 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
32 C620201 Lâm nghiệp A, A1, D1 10 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
33 C620201 Lâm nghiệp B 11 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
34 C620211 Quản lý Tài nguyên rừng A, A1, D1 10 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
35 C620211 Quản lý Tài nguyên rừng B 11 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
36 C420201 Công nghệ sinh học A, A1, D1 10 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
37 C420201 Công nghệ sinh học B 11 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250
38 C340301 Kế toán A,A1,D1 10 0 Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) DBG gửi 8712

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Nong Lam Bac Giang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Nông Lâm Bắc Giang.