Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2014

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) SPH gửi 8712

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2014

Điểm NV2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2014.


Mã trường: SPH
STT Mã ngành Tên nghành Khối thi Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D460101 Toán học A 20 28 Tổng chỉ tiêu khối A,A1 là 28
2 D460101 Toán học A1 20 0 Tổng chỉ tiêu khối A,A1 là 28
3 D140214 SPKT C.Nghiệp A 15 44 Tổng chỉ tiêu khối A,A1 là 44
4 D140214 SPKT C.Nghiệp A1 15 0 Tổng chỉ tiêu khối A,A1 là 44
5 D550330 Văn học C 16 41 Tổng chỉ tiêu 4 khối:C,D1,D2,D3 là 41
6 D550331 Văn học D1 16 0 Tổng chỉ tiêu 4 khối:C,D1,D2,D3 là 41
7 D550332 Văn học D2 16 0 Tổng chỉ tiêu 4 khối:C,D1,D2,D3 là 41
8 D550333 Văn học D3 16 0 Tổng chỉ tiêu 4 khối:C,D1,D2,D3 là 41
9 D140205 Giáo dục chính trị C 15 9 Tổng chỉ tiêu 4 khối:C,D1,D2,D3 là 9
10 D140206 Giáo dục chính trị D1 15 0 Tổng chỉ tiêu 4 khối:C,D1,D2,D3 là 9
11 D140207 Giáo dục chính trị D2 15 0 Tổng chỉ tiêu 4 khối:C,D1,D2,D3 là 9
12 D140208 Giáo dục chính trị D3 15 0 Tổng chỉ tiêu 4 khối:C,D1,D2,D3 là 9
13 D760101 Công tác xã hội C 16 23 Tổng chỉ tiêu khối C,D1 là 23
14 D760101 Công tác xã hội D1 16 0 Tổng chỉ tiêu khối C,D1 là 23
15 D140208 GD Quốc phòng - An ninh A 15 107 Tổng chỉ tiêu khối A,C là 107
16 D140208 GD Quốc phòng - An ninh C 15 0 Tổng chỉ tiêu khối A,C là 107
17 D140233 SP Tiếng Pháp D1 20 30 Tổng chỉ tiêu khối D1,D3 là 30
18 D140233 SP Tiếng Pháp D3 20 0 Tổng chỉ tiêu khối D1,D3 là 30

Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2014 !

Soạn tin:NV2(cách) SPH gửi 8712

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Thống kê nhanh: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014

Bấm để xem: Điểm nguyện vọng 2 năm 2014
0 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Sư Phạm Hà Nội.