Cao Đẳng Y Tế Hải Phòng - CYF

Xem thông tin khác của trường Cao Đẳng Y Tế Hải Phòng

Mã tuyển sinh: CYF

Địa chỉ: Số 169 Trần Đăng Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng. 

ĐT; (031) 3719315

Website: http://cdythaiphong.edu.vn

1. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

1.1.  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh tốt nghiệpTHPT

1.2.  CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

Thong bao tuyen sinh cua truong Cao Dang Y Te Hai Phong 2018

1.3.  YÊU CẦU HỒ SƠ

1.3.1. XÉT HỌC BẠ

- Bộ hồ sơ xét tuyển Cao đẳng theo điểm bọc bạ (Mua tại văn phòng Tuyến sinh nhà trường hoặc tải trên website nhà trườnng); học bạ THPT (photo công chứng), giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoảc Bằng tôt nghiệp THPT (photo công chứng);

- Giấy tờ ưu tiên (nếu có).

1.3.2. XÉT ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (Mua tại văn phòng Tuyển sinh nhà trường hoặc tải trên website nhà trường);

Phiếu điểm thi THPT QG.

1.4. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- ĐỢt 1 từ ngày: 16/7/2018-18/8/2018;

- ĐỢt 2 từ ngày: 20/8/2018- 07/9/2018;

- ĐỢt 3 từ ngày: 10/9/2018 - 29/9/2018

2.   HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

2.1.  ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh tốt nghiệp THPT

2.2.  CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

Thong bao tuyen sinh cua truong Cao Dang Y Te Hai Phong 2018

2.3.  YÊU CẦU HỒ SƠ

- Bộ hồ sơ xét tuyển Cao đẳng theo điểm bọc bạ (Mua tại văn phòng Tuyến sinh nhà trường hoặc tải trên website nhà trườnng); học bạ THPT (photo công chứng), giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoảc Bằng tôt nghiệp THPT (photo công chứng);

- giấy tờ ưu tiên nếu có

2.4.  THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Đợt 1 từ ngày: 16/7/2018 - 18/8/2018;

- Đợt 2 từ ngày: 20/8/2018- 07/9/2018;

- Đợt 3 tử ngày: 10/9/2018 - 29/9/2018 

Theo TTHN

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC