Đại Học Cần Thơ - TCT

Xem thông tin khác của trường Đại Học Cần Thơ

 

Mã trườngTCT
Tên tiếng Anh: Can Tho University
Năm thành lập: 1966
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Đường 3/2, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Website: http://www.ctu.edu.vn
 

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

Theo xét KQ thi THPT QG

Mã tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

 

 

 

Giáo dục Tiểu học

7140202

50

A00

C01

D01

D03

Giáo dục Công dân

7140204

40

C00

C19

D14

D15

Giáo dục Thể chất

7140206

40

T00

T01

 

 

Sư phạm Toán học

7140209

40

A00

A01

D07

D08

Sư phạm Tin học

7140210

40

A00

A01

D01

D07

Sư phạm Vật lý

7140211

40

A00

A01

A02

D29

Sư phạm Hoá học

7140212

40

A00

B00

D07

D24

Sư phạm Sinh học

7140213

40

B00

D08

 

 

Sư phạm Ngữ văn

7140217

40

C00

D14

D15

 

Sư phạm Lịch sử

7140218

40

C00

D14

D64

 

Sư phạm Địa lý

7140219

40

C00

C04

D15

D44

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

50

D01

D14

D15

 

Sư phạm Tiếng Pháp

7140233

40

D01

D03

D14

D64

Ngôn ngữ Anh

7220201

170

D01

D14

D15

 

(Khi nhập học, thí sinh chọn 1 trong 2 chuyên ngành theo học: Ngôn ngữ Anh hoặc Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh)

Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao)

7220201C

80

D01

D14

D15

 

Ngôn ngữ Anh (Học tại khu Hòa An)

7220201H

80

D01

D14

D15

 

(Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh; học năm thứ 1 và năm thứ 4 tại khu Hòa An, những năm còn lại học tại Cần Thơ)

Ngôn ngữ Pháp

7220203

80

D01

D03

D14

D64

Triết học

7229001

80

C00

C19

D14

D15

Văn học

7229030

140

C00

D14

D15

 

Kinh tế

7310101

120

A00

A01

C02

D01

Chính trị học

7310201

80

C00

C19

D14

D15

Xã hội học

7310301

100

A01

C00

C19

D01

Việt Nam học

7310630

140

C00

D01

D14

D15

(Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)

Việt Nam học (Học tại khu Hòa An)

7310630H

80

C00

D01

D14

D15

(Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch; học năm thứ 1 và năm thứ 4 tại khu Hòa An, những năm còn lại học tại Cần Thơ)

Thông tin - thư viện

7320201

80

A01

D01

D03

D29

Quản trị kinh doanh

7340101

140

A00

A01

C02

D01

Quản trị kinh doanh (Học tại khu Hòa An)

7340101H

80

A00

A01

C02

D01

(học năm thứ 1 và năm thứ 4 tại khu Hòa An, những năm còn lại học tại Cần Thơ)

Marketing

7340115

80

A00

A01

C02

D01

Kinh doanh quốc tế

7340120

150

A00

A01

C02

D01

Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao)

7340120C

40

A01

D01

D07

 

Kinh doanh thương mại

7340121

110

A00

A01

C02

D01

Tài chính – Ngân hàng

7340201

130

A00

A01

C02

D01

Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao)

7340201C

40

A01

D01

D07

 

Kế toán

7340301

140

A00

A01

C02

D01

Kiểm toán

7340302

100

A00

A01

C02

D01

Luật

7380101

300

A00

C00

D01

D03

(Khi nhập học, thí sinh chọn 1 trong 3 chuyên ngành theo học: Luật Hành chính; Luật Thương mại; Luật Tư pháp)

Luật (Học tại khu Hòa An)

7380101H

80

A00

C00

D01

D03

(Chuyên ngành Luật hành chính; học năm thứ 1 và năm thứ 4 tại khu Hòa An, những năm còn lại học tại Cần Thơ)

Sinh học

7420101

140

B00

D08

 

 

(Khi nhập học, thí sinh chọn 1 trong 2 chuyên ngành theo học: Sinh học; Vi sinh vật học)

Công nghệ sinh học

7420201

180

A00

B00

D07

D08

Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến)

7420201T

40

A01

D07

D08

 

Sinh học ứng dụng

7420203

90

A00

A01

B00

D08

Hoá học

7440112

100

A00

B00

D07

 

Khoa học môi trường

7440301

140

A00

B00

D07

 

Toán ứng dụng

7460112

60

A00

A01

B00

 

Khoa học máy tính

7480101

120

A00

A01

 

 

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7480102

120

A00

A01

 

 

Kỹ thuật phần mềm

7480103

140

A00

A01

 

 

Hệ thống thông tin

7480104

100

A00

A01

 

 

Kỹ thuật máy tính

7480106

120

A00

A01

 

 

Công nghệ thông tin

7480201

250

A00

A01

 

 

(Khi nhập học, thí sinh chọn 1 trong 2 chuyên ngành theo học: Công nghệ thông tin hoặc Tin học ứng dụng)

Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao)

7480201C

40

A01

D01

D07

 

Công nghệ thông tin (Học tại khu Hòa An)

7480201H

80

A00

A01

 

 

(học năm thứ 1 và năm thứ 4 tại khu Hòa An, những năm còn lại học tại Cần Thơ)

Công nghệ kỹ thuật hoá học

7510401

180

A00

A01

B00

D07

Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình chất lượng cao)

7510401C

40

A01

D07

D08

 

Quản lý công nghiệp

7510601

120

A00

A01

D01

 

Kỹ thuật cơ khí

7520103

260

A00

A01

 

 

(Khi nhập học, thí sinh chọn 1 trong 3 chuyên ngành theo học: Cơ khí ô tô, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí chế biến)

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

120

A00

A01

 

 

Kỹ thuật điện

7520201

140

A00

A01

D07

 

Kỹ thuật Điện (Chương trình chất lượng cao)

7520201C

40

A01

D01

D07

 

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

120

A00

A01

 

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

7520216

120

A00

A01

 

 

Kỹ thuật vật liệu

7520309

60

A00

A01

B00

D07

Kỹ thuật môi trường

7520320

130

A00

A01

B00

D07

Vật lý kỹ thuật

7520401

60

A00

A01

A02

 

Công nghệ thực phẩm

7540101

200

A00

A01

B00

D07

Công nghệ thực phẩm (Chương trình chất lượng cao)

7540101C

40

A01

D07

D08

 

Công nghệ sau thu hoạch

7540104

80

A00

A01

B00

D07

Công nghệ chế biến thuỷ sản

7540105

120

A00

A01

B00

D07

Kỹ thuật xây dựng

7580201

180

A00

A01

 

 

Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao)

7580201C

40

A01

D01

D07

 

Kỹ thuật xây dựng (Học tại khu Hòa An)

7580201H

80

A00

A01

 

 

(học năm thứ 1 và năm thứ 4 tại khu Hòa An, những năm còn lại học tại Cần Thơ)

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

7580202

60

A00

A01

 

 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

80

A00

A01

 

 

Kỹ thuật tài nguyên nước

7580212

60

A00

A01

D07

 

Khuyến nông

7620102H

 

 

 

 

 

Khoa học đất

7620103

80

A00

B00

D07

D08

(Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón)

Chăn nuôi

7620105

140

A00

A02

B00

D08

Nông học

7620109

80

B00

D07

D08

 

Nông học (Học tại khu Hòa An)

7620109H

80

B00

D07

D08

 

(Chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp; học năm thứ 1 và năm thứ 4 tại khu Hòa An, những năm còn lại học tại Cần Thơ)

Khoa học cây trồng

7620110

160

A02

B00

D07

D08

(Khi nhập học, thí sinh chọn 1 trong 3 chuyên ngành theo học: Khoa học cây trồng; Công nghệ giống cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao)

Bảo vệ thực vật

7620112

160

B00

D07

D08

 

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

7620113

60

A00

B00

D07

D08

Kinh doanh nông nghiệp (Học tại khu Hòa An)

7620114H

60

A00

A01

C02

D01

(học năm thứ 1 và năm thứ 4 tại khu Hòa An, những năm còn lại học tại Cần Thơ)

Kinh tế nông nghiệp

7620115

140

A00

A01

C02

D01

Kinh tế nông nghiệp (Học tại khu Hòa An)

7620115H

80

A00

A01

C02

D01

(học năm thứ 1 và năm thứ 4 tại khu Hòa An, những năm còn lại học tại Cần Thơ)

Phát triển nông thôn

7620116

80

A00

A01

B00

D07

Lâm sinh

7620205

 

 

 

 

 

Nuôi trồng thuỷ sản

7620301

200

A00

B00

D07

D08

Nuôi trồng thủy sản (Học tại khu Hòa An)

7620301H

60

A00

B00

D07

D08

(học năm thứ 1 và năm thứ 4 tại khu Hòa An, những năm còn lại học tại Cần Thơ)

Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến)

7620301T

40

A01

D07

D08

 

Bệnh học thủy sản

7620302

80

A00

B00

D07

D08

Quản lý thủy sản

7620305

80

A00

B00

D07

D08

Thú y

7640101

160

A02

B00

D07

D08

(Khi nhập học, thí sinh chọn 1 trong 2 chuyên ngành theo học: Thú y; Dược thú y)

Hoá dược

7720203

80

A00

B00

D07

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

140

A00

A01

C02

D01

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

100

A00

A01

B00

D07

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

7850102

100

A00

A01

C02

D01

Quản lý đất đai

7850103

130

A00

A01

B00

D07

 

Tổng:

9.500

 

 

 

 

>> XEM CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!