Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh - DDM

Xem thông tin khác của trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh

Mã tuyển sinh: DDM

Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Website: http://qui.edu.vn/

Tổng chỉ tiêu năm 2018: 

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Trình độ Đại học

TTMã ngànhTên ngànhChỉ tiêuTổ hợp xét tuyển
Xét theoKQ thi THPT QGXét theo đề án tuyển sinh riêng
1 7340301 Kế toán 80 120 TOÁN,LÝ, HÓA;
TOÁN,LÝ, TIẾNG ANH;
TOÁN, VĂN, TIẾNG ANH;
TOÁN, HÓA, TIẾNG ANH.
2 7340101 Quản trị kinh doanh 20 30
3 7340201 Tài chính ngân hàng 20 30
4 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 100 150
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 220 330
6 7520601 Kỹ thuật mỏ 40 60
7 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 28 42
8 7520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 32 48
9 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 60 90 TOÁN,LÝ, HÓA;
TOÁN,LÝ, TIẾNG ANH;
TOÁN, VĂN, TIẾNG ANH;
TOÁN, HÓA, TIẾNG ANH.
10 7480201 Công nghệ thông tin 40 60
11 7520503 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 20 30
12 7520501 Kỹ thuật địa chất 20 30

2.1. Đối tượng tuyển sinh

Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Nhà trường xét tuyển theo hai Phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển theo Kết quả thi THPT quốc gia 2018;

- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT (xét theo điểm học bạ).

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển không nhỏ hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Nhà trường.

Nhà trường sẽ công bố trên trang điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐTvề điều kiện xét tuyển và thời gian xét tuyển sẽ có thông báo sau.

PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT

Có Điểm môn xét tuyển (ĐMXT) = M­­­­­1 + M2 + M3 ≥ 18,0

Trong đó M1, M2, M3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

+ Mã trường: DDM;

+ Mã số ngành: xem mục 2.4;

+ Tổ hợp xét tuyển:
                         A00: TOÁN, VẬT LÝ, HÓA HỌC;
                         A01: TOÁN, VẬT LÝ, TIẾNG ANH;
                         D01: TOÁN, VĂN, TIẾNG ANH;
                         D07: TOÁN, HÓA HỌC, TIẾNG ANH.

Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là bình đẳng như nhau.

Nhà trường có sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển.

+ Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

- Với các thí sinh xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia bằng điểm nhau ở cuối danh sách mà vượt chỉ tiêu sẽ thực hiện xét ưu tiên theo thứ tự: thí sinh có nguyện vọng cao hơn, rồi đến điểm môn Toán, rồi đến thời gian nộp hồ sơ ĐKXT.

- Với các thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT bằng điểm nhau nằm cuối danh sách mà vượt chỉ tiêu sẽ thực hiện xét ưu tiên theo thứ tự: điểm môn Toán, rồi đến thời gian nộp hồ sơ ĐKXT.

2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/ thi tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối từng ngành đào tạo...

2.7.1. Phương thức 1:Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018

a) Điều kiện để được xét tuyển:

- Học sinh tốt nghiệp THPT;

- Tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Đã đăng ký sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia để xét tuyển Đại học.

- Có điểm xét tuyển đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường.

b) Tiêu chí xét tuyển:

- Điểm xét tuyển bằng tổng điểm thi THPT quốc gia của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (ĐKXT) cộng Điểm ưu tiên (nếu có);

- Căn cứ vào chỉ tiêu từng ngành và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, HĐTS xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành đó.

c) Hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Thời gian xét tuyển:

- Đợt 1: Theo lịch xét tuyển Đợt 1 của Bộ Giáo dục và đào tạo

- Xét tuyển các đợt bổ sung: mỗi đợt 15 ngày, sẽ thông báo trước mỗi đợt xét bổ sung cho tới khi hết chỉ tiêu tuyển sinh.

e) Cách đăng ký xét tuyển:

Cách 1: Đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Lệ phí thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nướcchuyển qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

Cách 2: Nộp hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Cách 3: Nộp trực tiếp tại Trường:

Nộp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

2.7.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT

a) Điều kiện xét tuyển:

- Học sinh tốt nghiệp THPT;

- Có điểm xét tuyển đảm bảo ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy địnhcủa Trường.

b) Tiêu chí xét tuyển:

- Điểm xét tuyển = Điểm môn xét tuyển (ĐMXT) + Điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó: ĐMXT = M­­­­­1 + M2 + M3

với M1, M2, M3 là điểm tổng kết năm học lớp 12 của các môn trong tổ hợp ĐKXT.

- Căn cứ vào chỉ tiêu từng ngành và số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, HĐTS xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành đó.

c) Hồ sơ xét tuyển:

- Bản sao hợp lệ học bạ THPT;

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của trường;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận (của thí sinh hoặc người thân), số điện thoại liên hệ vào mục người nhận
d) Cách đăng ký xét tuyển:
Cách 1: Nộp hồ sơ và lệ phí qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Cách 2: Nộp trực tiếp tại Trường:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;
2.7.3. Thời gian xét tuyển
            Nhà trường thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm, thời gian cụ thể sẽ được công bố trên trang điện tử của Trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT trước mỗi đợt xét tuyển.
2.8. Chính sách ưu tiên: Thực hiện chế độ tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế hiện hành của Bộ GDĐT.
2.9. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.
2.10.Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:
Đơn vị: đồng/tháng/sinh viên

Năm học
2018-2019
Năm học
2019-2020
Năm học
2020-2021
960.000 1.060.000 1.170.000

2.11. Các nội dung khác:
- Nhà trường có hỗ trợ chỗ ở KTX cho sinh viên có nhu cầu đăng ký ở KTX taitrường và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: thí sinh thuộc diện chính sách, thí sinh người dân tộc ít người, thí sinh có điểm xét tuyển xếp từ cao xuống thấp.
- Sinh viên được cung cấp nguồn học liệu: giáo trình, bài giảng, internet,...
- Ngoài nguồn học bổng của Nhà trường theo quy định, sinh viên còn có cơ hội tham gia các nguồn học bổng có giá trị khác như: học bổng FPT, Vietcombank,...
3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm
3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ 20/7 đến 5/8/2018
3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ 10/8 đến 25/8/2018
3.3. Tuyển sinh bổ sung đợt 3: Từ 30/9 đến 15/10/2018
3.4. Tuyển sinh bổ sung đợt 4: Từ 18/10 đến 31/10/2018

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!