Đại Học Dân Lập Văn Lang - DVL

Xem thông tin khác của trường Đại Học Dân Lập Văn Lang

Mã tuyển sinh: DVL

Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Q.1, TP. Hồ Chí Minh; 

Điện thoại: (08) 38364954 - (08) 38369640 - 38369838

Website: www.vanlanguni.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2019: 5.710

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính Mã tổ hợp môn Môn chính
Các ngành đào tạo đại học                      
Thanh nhạc 7210205 3 2 N00 NK4            
Piano 7210208 3 2 N00 NK4            
Thiết kế công nghiệp 7210402 10 10 H03 NK2 H04 NK2 H05 NK2 H06 NK2
Thiết kế đồ họa 7210403 15 15 H03 NK2 H04 NK2 H05 NK2 H06 NK2
Thiết kế thời trang 7210404 10 10 H03 NK2 H04 NK2 H05 NK2 H06 NK2
Ngôn ngữ Anh 7220201 100 100 D01 N1 D08 N1 D10 N1    
Văn học 7229030 25 25 C00   D01   D14   D66  
Tâm lý học 7310401 25 25 B00   B03   C00   D01  
Đông phương học 7310608 25 25 A01   C00   D01      
Quan hệ công chúng 7320108 100 100 A00   A01   C00   D01  
Quản trị kinh doanh 7340101 250 250 C01   C02   C04   D01  
Kinh doanh thương mại 7340121 300 300 C01   C02   C04   D01  
Tài chính – Ngân hàng 7340201 175 175 A00   A01   C04   D01  
Kế toán 7340301 150 150 A00   A01   D01   D10  
Luật kinh tế 7380107 125 125 A00   A01   C00   D01  
Công nghệ sinh học 7420201 75 75 A00   A02   B00   D08  
Kỹ thuật phần mềm 7480103 100 100 A00   A01   D01   D10  
Công nghệ thông tin 7480201 150 150 A00   A01   D01   D10  
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 35 35 A00   A01   C01   D01  
Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 25 25 A00   B00   D07   D08  
Kỹ thuật nhiệt 7520115 50 50 A00   A01   D07      
Kiến trúc 7580101 150 150 H02 NK1 V00 NK1 V01 NK1    
Thiết kế nội thất 7580108 100 100 H03 NK2 H04 NK2 H05 NK2 H06 NK2
Kỹ thuật xây dựng 7580201 125 125 A00   A01          
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 65 65 A00   A01   D07      
Quản lý xây dựng 7580302 65 65 A00   A01   D01   D07  
Dược học 7720201 150 150 A00   B00   D07      
Điều dưỡng 7720301 200 200 B00   C08   D07   D08  
Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 100 100 A00   B00   D07   D08  
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 75 75 A00   A01   D01   D03  
Quản trị khách sạn 7810201 75 75 A00   A01   D01   D03  
  Tổng: 2.856  2.854          

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Đối tượng tuyển sinh

a. Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.

b. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Ghi chú: Phương thức tuyển sinh: 05 phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT.

- Phương thức 3: Kết hợp xét điểm thi THPT quốc gia 2019 và điểm học bạ THPT.

- Phương thức 4: Xét điểm từ kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Tp. HCM.

- Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu đối với các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Piano và Thanh nhạc.

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT: 
* Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi THPT quốc gia 2019:

- Ngành Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Các ngành còn lại: Trường Đại học Văn Lang công bố trên cổng thông tin điện tử của Trường theo lộ trình tuyển sinh 2019.

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT:

- Ngành Dược học: tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 24,0 điểm trở lên, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi.

- Ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 19,5 điểm trở lên, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên.

- Các ngành còn lại: tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.

c. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi THPT quốc gia 2019 và kết quả học tập lớp 12 THPT:

- Với những môn lấy từ điểm thi THPT quốc gia trong tổ hợp xét tuyển:

+ Ngành Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của môn thi trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng điểm trung bình cộng của ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy đinh đối với tổ hợp môn đó.

+ Các ngành còn lại: Trường Đại học Văn Lang công bố trên cổng thông tin điện tử của Trường theo lộ trình tuyển sinh 2019.

- Với những môn lấy từ kết quả học tập THPT trong tổ hợp xét tuyển:

+ Ngành Dược học: điểm trung bình cộng của môn thi trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 8,0 điểm, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi.

+ Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: điểm trung bình cộng của môn thi trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu 6,5 điểm, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên..

+ Các ngành còn lại: điểm trung bình cộng của môn thi trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu từ 6,0 trở lên.

d. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh:

Trường Đại học Văn Lang thông báo trên cổng thông tin điện tử của Trường mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM. Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực (thang điểm 1200 điểm) + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định.

đ. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển kết hợp thi tuyển môn năng khiếu:

Ngành Piano, Thanh nhạc: Điểm môn Ngữ văn lớp 12 đạt từ 5 điểm trở lên (nếu xét tuyển học bạ THPT), môn năng khiếu 1 đạt từ 5 điểm trở lên, môn năng 2 khiếu đạt từ 7 điểm trở lên.

Ngành Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất: xét tuyển dựa vào kết quả bài thi văn hóa của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và/hoặc điểm môn văn hóa trong tổ hợp tương ứng của lớp 12, kết hợp với kết quả bài thi môn Vẽ do Trường Đại học Văn Lang hoặc 7 Trường sau tổ chức: Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Nghệ thuật thuộc Đại học Huế, Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

* Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 (đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp THPT); đạt điểm đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 
- Mã trường: DVL

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển – Mã tổ hợp

Môn chính

Mã tổ hợp

7210205

Thanh nhạc

Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2

Năng khiếu 2

N00

7210208

Piano

7210402

Thiết kế công nghiệp

1. Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ NK

2. Toán, Tiếng Anh, Vẽ NK

3. Ngữ Văn, Khoa học Xã hội, Vẽ NK

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ NK

Vẽ NK

H03

H04

H05

H06

7210403

Thiết kế đồ họa

7210404

Thiết kế thời trang

7220201

Ngôn ngữ Anh

1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

3. Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Tiếng Anh

D01

D08

D10

7229030

Văn học (ứng dụng)

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

4. Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

 

C00

D01

D14

D66

7310401

Tâm lý học

1. Toán, Hóa học, Sinh học

2. Toán, Sinh học, Ngữ văn

3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

4. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

B00

B03

C00

D01

7310608

Đông phương học

1. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

A01

C00

D01

7320108

Quan hệ công chúng

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

A00

A01

C00

D01

7340101

Quản trị kinh doanh

1. Toán, Ngữ văn, Vật lý

2. Toán, Ngữ văn, Hóa học

3. Toán, Ngữ văn, Địa lý

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

C01

C02

C04

D01

7340121

Kinh doanh thương mại

7340201

Tài chính-Ngân hàng

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Toán, Địa lý

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

A00

A01

C04

D01

7340301

Kế toán

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh

 

A00

A01

D01

D10

7380107

Luật kinh tế

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

A00

A01

C00

D01

7420201

Công nghệ sinh học

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Sinh học

3. Toán, Hóa học, Sinh học

4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

A00

A02

B00

D08

7480103

Kỹ thuật phần mềm

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh

 

A00

A01

D01

D10

7480201

Công nghệ thông tin

7480202

Công nghệ kỹ thuật ô tô

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Vật lý

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

A00

A01

C01

D01

7510406

Công nghệ KT môi trường

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Hóa học, Sinh học

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

A00

B00

D07

D08

7520115

Kỹ thuật nhiệt

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

A00

A01

D07

7580101

Kiến trúc

1. Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật

2. Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật

3. Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật

Vẽ Mỹ thuật

V00

V01

H04

7580108

Thiết kế nội thất

1. Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ NK

2. Toán, Tiếng Anh, Vẽ NK

3. Ngữ Văn, Khoa học Xã hội, Vẽ NK

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ NK

Vẽ NK

H03

H04

H05

H06

7580201

Kỹ thuật xây dựng

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

A00

A01

7580205

Kỹ thuật XD công trình giao thông

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

A00

A01

D07

7580205

Kỹ thuật XD công trình giao thông

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

A00

A01

D07

7580302

Quản lý xây dựng

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

A00

A01

D01

D07

7720201

Dược học

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Hóa học, Sinh học

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

A00

B00

D07

7720301

Điều dưỡng

1. Toán, Hóa học, Sinh học

2. Ngữ văn, Hóa học, Sinh học

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

B00

C08

D07

D08

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Hóa học, Sinh học

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

A00

B00

D07

D08

7810103

Quản trị DV du lịch và lữ hành

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

 

A00

A01

D01

D03

7810201

Quản trị khách sạn

 

2.7. Tổ chức tuyển sinh: 
a. Thời gian tuyển sinh

- Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 THPT: Từ 02/5/2019 đến 15/6/2019 (đợt 1), từ 02/7/2019 đến 15/8/2019 (đợt 2), từ 20/8/2019 đến 31/8/2019 (nếu có).

- Xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: Tổ chức xét tuyển đợt 1 theo thời gian do Bộ GD&ĐT quy định. Xét tuyển bổ sung đợt 1 sau 03 ngày kể từ ngày trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1. Các đợt xét tuyển bổ sung khác, Trường sẽ thông báo cụ thể ngay sau khi kết thúc xét tuyển bổ sung đợt 1.

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM: từ 16/4 đến 28/4/2019 (đợt 1), từ 15/7 đến 27/7/2019 (đợt 2).

- Thời gian tổ chức thi các Môn Vẽ năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Hình họa, Vẽ Trang trí màu) đối với thí sinh xét tuyển vào các ngành Kiến trúc, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa: tháng 6-7/2019.

- Thời gian tổ chức thi các môn Năng khiếu Âm nhạc: từ tháng 5-9/2019, theo đăng ký của thí sinh.

b. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển:

Nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển/xét tuyển trực tiếp tại Trường, qua đường bưu điện, qua cổng thông tin điện tử của Trường.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường)

+ Bản photocopy công chứng học bạ THPT (nếu xét tuyển bằng học bạ THPT)

+ Bản photocopy Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM (nếu xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM)

+ Bản photocopy công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

c. Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 (đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp THPT), đạt điểm đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào do Trường quy định, đã nộp đầy đủ các hồ sơ xét tuyển/thi tuyển hợp lệ.

+ Đối với thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ theo quy định tại Điều 32 Quy chế thi THPT quốc gia (ban hành theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) được sử dụng điểm quy đổi môn Ngoại ngữ để làm căn cứ xét tuyển vào các ngành mà tổ hợp tương ứng có bài thi Tiếng Anh, Tiếng Pháp, trừ ngành Ngôn ngữ Anh (7220201).

+ Những thí sinh thuộc diện được bảo lưu điểm bài thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định tại Điều 35 Quy chế thi THPT quốc gia (ban hành theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) được sử dụng điểm bảo lưu của môn thi tương ứng trong tổ hợp xét tuyển để đăng ký xét tuyển cho năm 2019.

- Thí sinh là người khuyết tật (được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hóa học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học), tùy tình trạng sức khỏe Nhà trường sẽ xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào ngành học phù hợp.

d. Tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành đào tạo: Theo mục 2.6 của đề án này.


>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!