Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên - DTZ

Xem thông tin khác của trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên

Mã trường: DTZ

Cụm trường:Thái nguyên

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Xã Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website: http://www.tnu.edu.vn/

Thông tin tuyển sinh năm 2020:

Chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao:

STT

NGÀNH

(MÃ NGÀNH)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Luật

(7380101)

 

Dịch vụ pháp luật

VA, TO, N1 (D01)
VA, SU, DI (C00)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

50

2

Công nghệ Sinh học

(7810103)

 

Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh

TO, LI, HO (A00)
TO, HO, SI(B00)
TO, SI, N1 (D08)
TO, SI, GD (B04)

30

3

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

(7420201)

 

Quản trị Khách sạn và Resort

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, DI, GD (C20)
VA, GD, N1 (D66)

30

Chương trình đào tạo đại trà:

STT

NGÀNH

(MÃ NGÀNH)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1

Luật

(7380101)

Luật

VA, TO, N1 (D01)
VA, SU, DI (C00)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

150

Luật tài chính ngân hàng

Luật thương mại quốc tế

2

Khoa học Quản lý

(7340401)

Quản lý hành chính công

VA, TO, N1 (D01)
VA, SU, DI (C00)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

80

Quản lý nhân lực

Quản lý doanh nghiệp

3

Công tác xã hội

(7760101)

Phát triển cộng đồng

  VA, TO, N1 (D01)
VA, SU, DI (C00)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

100

Tham vấn

Công tác xã hội

4

Du lịch

(7810101)

Hướng dẫn du lịch

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, DI, GD (C20)
VA, TO, DI (C04)

  120

Nhà hàng - Khách sạn

5

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

(7810103)

Quản trị lữ hành

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, DI, GD (C20)
VA, GD, N1 (D66)

120  

Quản trị nhà hàng - Khách sạn

 6

 

Địa lí tự nhiên

(7440217)

 

Khai thác du lịch thông minh

 TO, LI, HO (A00)
VA, TO, N1 (D01)
VA, TO, DI (C04)
VA, DI, GD (C20)

 50

 7 

 

Ngôn ngữ Anh

(7220201)

Tiếng Anh ứng dụng

VA, TO, N1(D01)
VA, SU, N1 (D14)
VA, DI, N1 (D15)
VA, GD, N1 (D66)

100  

Tiếng Anh du lịch

 8 

 Thông tin thư viện

(7320201)

 

Thư viện - Thiết bị trường học

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

50  

Thư viện - Quản lý văn thư

 9

 

Công nghệ Sinh học

(7420201)

 

Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh

TO, LI, HO (A00)
TO, HO, SI(B00)
TO, SI, N1 (D08)
TO, SI, GD (B04)

 50

 10 

 

Khoa học môi trường

(7440301)

 

Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường

TO, LI, HO (A00)
TO, HO, SI (B00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

50  

An toàn, sức khỏe và Môi trường

11

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

(7850101)

Quản lý Đất đai và kinh doanh bất động sản

TO, LI, HO (A00)
TO, HO, SI (B00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

50

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

12

Hóa dược

(7720203)

 

Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm

TO, HO, SI (B00)
TO, HO, GD (A11)
VA, TO, N1(D01)
VA, HO, GD (C17)

40

13

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

(7510401)

 

Công nghệ Hóa phân tích

TO, HO, SI (B00)
TO, HO, GD (A11)
VA, TO, N1(D01)
VA, HO, GD (C17)

40

14

Lịch sử

(7229010)

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

50

Xây dựng Đảng và Quản lý nhà nước

15

Toán tin

(7460117)

 

Toán tin

TO, LI, HO (A00)
TO, GD, N1 (D84)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)

50

16

Văn học

(7229030)

 

Văn học ứng dụng

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

50

17

Báo chí

(7320101)

 

Báo chí

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

50

18

Việt Nam học

(7310630)

 

 Tiếng việt và Văn hóa Việt nam

VA, SU, DI (C00)
VA, TO, N1(D01)
VA, TO, GD (C14)
TO, GD, N1 (D84)

50

 >> XEM CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!