Đại học Kiểm Sát Hà Nội - DKS

Xem thông tin khác của trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội

Mã Trường: DKS

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 410 sinh viên được phân bổ như sau:

a) Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật (Chuyên ngành Kiểm sát) là: 350 và được phân bổ cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: 10 chỉ tiêu cho các đối tượng quy định tại điểm (d) tiểu mục 8.1.1, Mục A, phần III Đề án này và được trừ vào tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023.

- Chỉ tiêu tuyển thẳng cho các đối tượng theo quy định tại điểm (a), (b), (c) tiểu mục 8.1.1, Mục A, phần III  Đề án này thực hiện theo số lượng thực tế thí sinh đủ điều kiện và được trừ đi trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022.

- Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển: Xét không quá 14 chỉ tiêu và được trừ đi trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022.

- Chỉ tiêu theo khu vực: Phân bổ không quá 113 chỉ tiêu cho khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào và không bao gồm khu vực Tây Nam Bộ), không quá 70 chỉ tiêu cho khu vực Tây Nam Bộ (theo phân định của ngành giáo dục), không quá 112 chỉ tiêu cho khu vực phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra không bao gồm khu vực Tây Bắc), không quá 55 chỉ tiêu cho khu vực Tây Bắc (theo phân định của ngành giáo dục).

- Tỷ lệ tuyển sinh đối với nữ học sinh: Đối với nữ học sinh được phân bổ tối đa 50% chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển. Không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển và đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

- Chỉ tiêu theo tổ hợp môn và phân môn xét tuyển: Chỉ tiêu phân bổ cho tổ hợp môn và phân môn thi (theo phương thức 1, 2, 4): Tổ hợp khối (A00, A01) là 40% chỉ tiêu, D01 là 35% chỉ tiêu, C00 là 25% chỉ tiêu. Chỉ tiêu này được phân bổ cho từng khu vực, nam, nữ.

- Chỉ tiêu xét tuyển kết quả học tập THPT kết hợp với trình độ tiếng Anh dự kiến là 40 chỉ tiêu; Chỉ tiêu xét tuyển kết quả học tập THPT của học sinh trường THPT Chuyên, có hệ thống lớp Chuyên trực thuộc đại học, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến 55 chỉ tiêu; Chỉ tiêu xét tuyển kết quả học tập THPT của học sinh trường THPT không thuộc danh mục các Trường tại Phụ lục 2 của Đề án này dự kiến 55 chỉ tiêu, được trừ vào tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022.

b) Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật (Chuyên ngành Luật Thương mại) là: 60 chỉ tiêu.

Thí sinh không tham gia sơ tuyển hoặc không đạt sơ tuyển mà đủ điều kiện theo quy định tại tiểu mục 8, mục A, phần III của Đề án này, có đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đại học ngành Luật - Chuyên ngành Luật thương mại thì được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào học.

Chỉ tiêu thí sinh trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được trừ trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Chỉ tiêu xét ưu tiên xét tuyển không quá 10 thí sinh. Điểm cộng đoạt giải thực hiện như quy định tại tiểu Mục 8.2.3 của Đề án này và xét tuyển theo nguyên tắc: Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên theo khu vực (nếu có) + Điểm ưu tiên theo đối tượng (nếu có) + Điểm ưu tiên đoạt giải.

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách mà nếu lấy tất cả sẽ vượt quá chỉ tiêu ấn định thì việc xét trúng tuyển thực hiện theo nguyên tắc sau: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 1 (A00): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn; thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 2 (A01), Tổ hợp 4 (D01): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Tiếng Anh cao hơn; thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 3 (C00): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn.

>> XEM CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247