Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế - DHL

Xem thông tin khác của trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế

 Mã tuyển sinh: DHL

Cụm trường: Đại học Huế

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

Điện thoại: (054) 3529138.

Website: www.huaf.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 2270

STT Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Trình độ đại học 52440306 Khoa học đất 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
2 Trình độ đại học 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 70   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
3 Trình độ đại học 52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử 80   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
4 Trình độ đại học 52540102 Công nghệ thực phẩm 190   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
5 Trình độ đại học 52540104 Công nghệ sau thu hoạch 50   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
6 Trình độ đại học 52540301 Công nghệ chế biến lâm sản 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
7 Trình độ đại học 52580211 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 50   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
8 Trình độ đại học 52620102 Khuyến nông 50   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
9 Trình độ đại học 52620105 Chăn nuôi 270   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
10 Trình độ đại học 52620109 Nông học 60   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
11 Trình độ đại học 52620110 Khoa học cây trồng 140   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
12 Trình độ đại học 52620112 Bảo vệ thực vật 100   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
13 Trình độ đại học 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 50   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
14 Trình độ đại học 52620116 Phát triển nông thôn 170   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Vật lý, Tiếng Anh  
15 Trình độ đại học 52620201 Lâm nghiệp 100   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
16 Trình độ đại học 52620202 Lâm nghiệp đô thị 30   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
17 Trình độ đại học 52620211 Quản lý tài nguyên rừng 70   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
18 Trình độ đại học 52620301 Nuôi trồng thủy sản 200   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
19 Trình độ đại học 52620302 Bệnh học thủy sản 50   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
20 Trình độ đại học 52620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản 50   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
21 Trình độ đại học 52640101 Thú y 230   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   
22 Trình độ đại học 52850103 Quản lý đất đai 200   Toán, Vật Lý, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   

2.1. Đối tượng tuyển sinh: 1. Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;
Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
2. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
2.2. Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..