Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) - TLA

Xem thông tin khác của trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

ĐẠI HỌC THỦY LỢI (Cơ sở 1) - 2017

Mã tuyển sinh: TLA

Cơ quanchủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Website: www.wru.edu.vn

2.7. Chỉ tiêu xét tuyển

2.7.1. Đào tạo tại Hà Nội (TLA)

2.7.1.1. Đào tạo tại cơ sở chính Hà Nội

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Ghi chú

1

TLA101

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

150

A00, A01, D07, D01

- Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT cho các đối tượng: Học sinh đạt giải nhất, nhì cấp Tỉnh/Thành phố, học sinh học các trường chuyên và học sinh có học lực loại giỏi 3 năm THPT tốt nghiệp năm 2018
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

2

TLA102

Kỹ thuật tài nguyên nước

100

A00, A01, D07, D01

3

TLA103

Thuỷ văn học

40

A00, A01, D07, D01

4

TLA104

Kỹ thuật xây dựng

210

A00, A01, D07, D01

5

TLA105

Kỹ thuật cơ khí

Đào tạo các chuyên ngành:

-          Công nghệ cơ khí (chất lượng cao định hướng làm việc môi trường Nhật Bản).

-          Kỹ thuật Ô tô.

-          Quản lý máy và Hệ thống kỹ thuật công nghiệp.

Máy xây dựng.

200

A00, A01, D07, D01

6

TLA106

Công nghệ thông tin

340

A00, A01, D07, D01

7

TLA107

Kỹ thuật cấp thoát nước

70

A00, A01, D07, D01

8

TLA108

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

40

A00, A01, D07, D01

9

TLA109

Kỹ thuật môi trường

100

A00, A01, D07, B00

10

TLA110

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

70

A00, A01, D07, D01

11

TLA111

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

100

A00, A01, D07, D01

12

TLA112

Kỹ thuật điện

Đào tạo các nguyên ngành:

-          Hệ thống điện.

-          Điện công nghiệp và dân dụng.

140

A00, A01, D07, D01

13

TLA113

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

100

A00, A01, D07, D01

14

TLA114

Quản lý xây dựng

100

A00, A01, D07, D01

15

TLA115

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

40

A00, A01, D07, D01

16

TLA116

Hệ thống thông tin                 

70

A00, A01, D07, D01

17

TLA117

Kỹ thuật phần mềm               

70

A00, A01, D07, D01

18

TLA118

Kỹ thuật hóa học                

70

A00, B00, D07

19

TLA119

Công nghệ sinh học

70

A00, A02, B00, D08

20

TLA120

Kỹ thuật cơ điện tử

70

A00, A01, D07, D01

21

TLA121

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

70

A00, A01, D07, D01

22

TLA122

Công nghệ chế tạo máy

70

A00, A01, D07, D01

23

TLA201

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác với Đại học Arkansas, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh)

30

A00, A01, D07, D01

24

TLA202

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (Hợp tác với Đại học bang Colorado, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh)

30

A00, A01, D07, D01

25

TLA401

Kinh tế

120

A00, A01, D07, D01

26

TLA402

Quản trị kinh doanh

140

A00, A01, D07, D01

27

TLA403

Kế toán

210

A00, A01, D07, D01

Tổng

2820

 

 

2.7.1.2. Đào tạo tại cơ sở mở rộng Phố Hiến, Hưng Yên

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Ghi chú

1

PHA106

Công nghệ thông tin

100

A00, A01, D07, D01

- Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT cho các đối tượng: Học sinh đạt giải nhất, nhì cấp Tỉnh/Thành phố, học sinh học các trường chuyên và học sinh có học lực loại giỏi 3 năm THPT tốt nghiệp năm 2018.

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.

- Xét tuyển dựa trên học bạ.

2

PHA402

Quản trị kinh doanh

100

A00, A01, D07, D01

3

PHA403

Kế toán

100

A00, A01, D07, D01

Tổng

300

 

 

2.7.2. Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh (Mã trường: TLS)

Tổng chỉ tiêu: 580

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Ghi chú

1

TLS101

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

70

A00, A01, D07, D01

- Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT cho các đối tượng: Học sinh đạt giải nhất, nhì cấp Tỉnh/Thành phố, học sinh học các trường chuyên và học sinh có học lực loại giỏi 3 năm THPT tốt nghiệp năm 2018.

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.

- Xét tuyển dựa trên học bạ.

2

TLS102

Kỹ thuật tài nguyên nước

50

A00, A01, D07, D01

3

TLS104

Kỹ thuật xây dựng

70

A00, A01, D07, D01

4

TLS106

Công nghệ thông tin

70

A00, A01, D07, D01

5

TLS107

Kỹ thuật cấp thoát nước

60

A00, A01, D07, D01

6

TLS111

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

60

A00, A01, D07, D01

7

TLS113

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

60

A00, A01, D07, D01

8

TLS402

Quản trị kinh doanh

70

A00, A01, D07, D01

9

TLS403

Kế toán

70

A00, A01, D07, D01

Tổng

580

 

 

Ghi chú mã tổ hợp xét tuyển.

Mã tổ hợp

Danh sách môn

A00:

Toán, Vật lý, Hóa học

A01:

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A02:

Toán, Vật lý, Sinh học

D07:

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D08:

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

B00:

Toán, Hóa học, Sinh học.

D01:

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

2.1. Đối tượng tuyển sinh

- Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật.

2.2. Phạm vi tuyển sinh

- Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 (xem chi tiết tại mục 2.8).

- Xét tuyển thẳng (xem chi tiết ở mục 2.9).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 3700

- Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh: Tại trụ sở chính Hà Nội toàn bộ các ngành xét tuyển dự vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, Tại Cơ sở 2 và cơ sở mở rộng Phố Hiến, Hưng Yên, tối đa 50% chỉ tiêu dành cho xét tuyển dựa vào học bạ, còn lại xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2018.

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được Nhà Trường thông báo ngay khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

2.6.1.  Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018

- Đối tượng xét tuyển là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật.

- Tham gia và có kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường Đại học Thủy lợi

- Điểm chuẩn trúng tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển là như nhau. Do đó thí sinh đăng ký hoặc khi điều chỉnh nguyện vọng theo tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.

- Điểm trúng tuyển theo ngành, theo cơ sở đào tạo.

- Thí sinh có điểm tổng các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thôngquốc gia năm 2018 của tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển đảm bảo yêu cầu của Nhà trường, được xét từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu theo quy định. Trường hợp số thí sinh bằng điểm nhau nhiều hơn chỉ tiêu thì xét ưu tiên điểm môn Toán.

- Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu ĐKXT): Nếu thí sinh đã trúng tuyển theo nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng sau. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một ngành chỉ căn cứ trên kết quả điểm xét của thí sinh và chỉ tiêu đã được ấn định, không phân biệt nguyện vọng ghi ở thứ tự nào giữa các thí sinh đã đăng ký vào ngành đó.

-Thời gian, hình thức nhận hồ sơ xét tuyểnTheo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.6.2. Xét tuyển theo học bạ

1). Đối tượng

- Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật.

- Có kết quả học tập trung bình 3 năm THPT đạt 5,5 trở lên

2). Nguyên tắc xét tuyển

Tuyển vào tất cả các ngành đào tạo tại Cơ sở mở rộng Phố Hiến, Hưng Yên và Cơ sở 2 Trường Đại học Thủy lợi theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp.

Điểm xét tuyển được xác định theo công thức sau:

ĐXT = (ĐTB lớp 10 + ĐTB lớp 11 + ĐTB lớp 12 + ĐƯT)

(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên).

3). Hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHTL;

- Bản sao công chứng học bạTHPT hoặc giấy chứng nhận điểm trung bình 3 năm học THPT (nếu tốt nghiệp năm 2018);

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại.

Thời gian nộp hồ sơ đợt 1: Nộp tại Trường Đại học Thủy lợi (hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện) từ ngày 20/05/2018 đến 16/07/2018.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC