Đại Học Y Dược – Đại Học Huế - DHY

Xem thông tin khác của trường Đại Học Y Dược – Đại Học Huế

Tải về đề án tuyển sinh

Mã trường: DHY

Cụm trường: Huế

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế

Địa chỉ: Số 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

Website: www.huemed-univ.edu.vn

Các ngành, mã ngành, mã xét tuyển Đại học Y Dược - ĐH Huế năm 2024:

TT

Trình độ đào tạo

Mã ngành/ nhóm ngành xét

tuyển

Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển

Mã phương thức xét

tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu (dự

kiến)

Tổ hợp xét tuyển 1

Tổ hợp xét tuyển 2

Tổ hợp môn

Môn chính

Tổ hợp môn

Môn chính

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

1

 

Đại học

 

7720101

 

Y khoa

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

năm 2024

 

400

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

 

 

 

2

 

 

Đại học

 

 

7720101_02

Y khoa (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

 

 

Phương thức 2

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, kết hợp chứng chỉ tiếng

Anh quốc tế

 

 

 

40

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

 

Sinh học

 

 

 

 

3

 

Đại học

 

 

7720501

 

Răng - Hàm - Mặt

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

 

 

140

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

 

 

 

4

 

Đại học

 

 

7720501_02

Răng - Hàm - Mặt (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

 

Phương thức 2

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

 

 

20

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

 

 

 

5

 

Đại học

 

 

7720110

 

Y học dự phòng

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

 

 

70

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

Sinh học

 

 

6

 

Đại học

 

 

7720115

 

Y học cổ truyền

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

 

 

150

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

 

 

7

 

Đại học

 

7720201

 

Dược học

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

năm 2024

 

190

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

Toán, Vật lý, Hoá học

 

Hóa học

 

 

8

 

 

Đại học

 

 

7720201_02

Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

 

 

Phương thức 2

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, kết hợp

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

 

 

 

20

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

 

Sinh học

 

 

Toán, Vật lý, Hoá học

 

 

Hóa học

9

Đại học

7720301

Điều dưỡng

Phương thức 1

Xét tuyển dựa 

trên kết quả kỳ thi tốt

nghiệp THPT năm 2024

270

Toán, Hoá học, Sinh học

Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Sinh học

 

10

 

Đại học

 

7720302

 

Hộ sinh

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt

nghiệp THPT năm 2024

 

50

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

Sinh học

 

11

 

Đại học

 

7720601

 

Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

năm 2024

 

170

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

Sinh học

 

12

 

Đại học

 

7720602

 

Kỹ thuật hình ảnh y học

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

năm 2024

 

100

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

Toán, Vật lý, Hoá học

 

Hóa học

 

13

 

Đại học

 

7720701

 

Y tế công cộng

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

năm 2024

 

 

20

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

Sinh học

 

14

 

Đại học

 

7720401

 

Dinh dưỡng

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt

nghiệp THPT năm 2024

 

50

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

Sinh học

Tổng cộng

 

 

 

1690

 

 

 

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.