Đại Học Y Dược – Đại Học Huế - DHY

Xem thông tin khác của trường Đại Học Y Dược – Đại Học Huế

Tải về đề án tuyển sinh

Mã trường: DHY

Cụm trường: Huế

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế

Địa chỉ: Số 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

Website: www.huemed-univ.edu.vn

Các ngành, mã ngành, mã xét tuyển Đại học Y Dược - ĐH Huế năm 2023:

1.1.   ChỉtiêutheoNgành/Nhómngành,theotừngphươngthứcxéttuyểntrìnhđộđàotạo.

 

 

TT

Trình độ đào tạo

ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển

Mã phương

thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu

(dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển 1

Tổ hợp xét tuyển 2

Tổ hợp môn

Môn chính

Tổ hợp môn

Môn chính

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

1

 

Đại học

 

 

7720101

 

 

Y khoa

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

năm 2023

 

 

400

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

 

 

2

Đại học

 

7720101_02

Y khoa (kết hợp

chứng chỉtiếng Anh quốc tế)

Phương thức 2

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ

thi tốt nghiệp

 

40

Toán, Hoá học, Sinh

học

Sinh học

 

 

 

 

 

 

tiếng Anh quốc tế)

 

THPT năm 2023, kết hợp chứng chỉ tiếng

Anh quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Đại học

 

 

7720501

 

Răng - Hàm - Mặt

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

 

120

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

 

 

 

4

 

 

Đại học

 

 

7720501_02

 

Răng - Hàm - Mặt(kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

 

 

Phương thức 2

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, kết hợp chứng chỉ tiếng

Anh quốc tế

 

 

 

20

 

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

 

Sinh học

 

 

 

 

5

 

Đại học

 

 

7720110

 

Y học dự phòng

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

 

70

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

 


 

 

TT

Trình độ đào tạo

Mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển

Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển 1

Tổ hợp xét tuyển 2

Tổ hợp môn

Môn chính

Tổ hợp môn

Môn chính

 

 

6

 

Đại học

 

 

7720115

 

Y học cổ truyền

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

 

 

140

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

 

 

 

7

 

Đại học

 

 

7720201

 

 

Dược học

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt

nghiệp THPT năm 2023

 

 

190

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

Toán,           Vật lý, Hoáhọc

 

Hóa học

 

 

8

 

 

Đại học

 

 

7720201_02

 

Dược học (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

 

 

Phương thức 2

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, kết hợp

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

 

 

 

20

 

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

 

Sinh học

 

 

Toán,           Vật lý, Hoáhọc

 

 

Hóa học

 

 

9

 

Đại học

 

 

7720301

 

 

Điều dưỡng

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt

nghiệp THPT năm 2023

 

 

270

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

Sinh học

10

Đại

học

7720302

Hộ sinh

Phương

thức 1

Xét tuyển dựa

trên kết quả

50

Toán, Hoá

học, Sinh

Sinh

học

 

 


 

 

TT

Trình độ đào tạo

Mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển

Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển 1

Tổ hợp xét tuyển 2

Tổ hợp môn

Môn chính

Tổ hợp môn

Môn chính

 

 

 

 

 

kỳ thi tốt

nghiệp THPT năm 2023

 

học

 

 

 

 

 

11

 

Đại học

 

 

7720601

 

Kỹ thuật xét nghiệm y học

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt

nghiệp THPT năm 2023

 

 

160

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

 

 

 

12

 

Đại học

 

 

7720602

 

Kỹ thuật hình ảnh y học

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

năm 2023

 

 

100

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

Toán,           Vật lý, Hoáhọc

 

Hóa học

 

 

13

 

Đại học

 

 

7720701

 

Y tế công cộng

 

Phương thức 1

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

năm 2023

 

 

20

 

Toán, Hoá học, Sinh học

 

Sinh học

 

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

Sinh học

Tổng cộng

 

 

 

1600

 

 

 

 

 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.