Học Viện Hàng Không Việt Nam - HHK

Xem thông tin khác của trường Học Viện Hàng Không Việt Nam

Mã trường: HHK

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1 Các ngành đào tạo đại học            
1.1 Quản trị kinh doanh 7340101 440 A00 A01 D01 D96
1.2 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 120 A00 A01 D90  
1.3 Kỹ thuật hàng không 7520120 50 A00 A01 D90  
1.4 Quản lý hoạt động bay 7840102 40 A00 A01 D01 D96
           

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu