Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên - DTQ

Xem thông tin khác của trường Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên

Mã trường: DTQ

Cụm trường:Thái nguyên

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin tuyển sinh Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên năm 2019

KHOA QUỐC TẾ

(MÃ KHOA: DTQ)

100

100

200

 

Nhóm ngành III 

 Mã ngành

 Mã tổ hợp xét tuyển

 Chỉ tiêu theo điểm thi THPTQG

 Chỉ tiêu theo học bạ THPT

 Tổng chỉ tiêu

1

Kinh doanh Quốc tế

Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế

7340120

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Địa, Tiếng Anh (D10)

40

40

 

2

Quản trị kinh doanh

Gồm các chuyên ngành:

- Kinh doanh và Quản lý

 - Quản trị kinh doanh và Tài chính

7340101

20

20

 

3

Kế toán - Tài chính

Chuyên ngành: Kế toán - Tài chính 

7340301

Toán, Lý, Hóa học (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh(D01)

Toán, Tiếng Anh, KHXH (D96)

20

20

 

 

Nhóm ngành VII

 

 

 

 

 

4

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chuyên ngành: Quản lý môi trường và bền vững 

7850101

Toán, Hóa, Sinh học (B00)

Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

 Toán, Tiếng Anh, KHTN (D90)

20

20

 

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu