Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum - DDP

Xem thông tin khác của trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum

Đề án tuyển sinh đang được cập nhật, quý bạn vui lòng chờ tải sau.

Mã trường: DDP

Ngành, mã ngành, mã xét tuyển Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2023:

TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu
dự kiến
Tổ hợp xét tuyển  Mã tổ hợp xét tuyển
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I DDP PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM   141    
1 DDP Giáo dục Tiểu học 7140202 38 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
3. Toán + Ngữ văn + Sinh học
4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. D01
3. B03
4. C00 
2 DDP Luật kinh tế 7380107 19  1.Toán + Vật lý + Hóa học
 2.Toán + Địa lý + GDCD
 3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
 4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
3 DDP Quản trị kinh doanh 7340101 19  1.Toán + Vật lý + Hóa học
 2.Toán + Địa lý + GDCD
 3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
 4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
4 DDP Kế toán 7340301 19  1.Toán + Vật lý + Hóa học
 2.Toán + Địa lý + GDCD
 3.Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
 4.Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
5 DDP Tài chính - Ngân hàng 7340201 14 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
6 DDP Quản lý nhà nước 7310205 14 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Địa lý + GDCD
3. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
4. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
1. A00
2. A09
3. D01
4. C00 
7 DDP Công nghệ thông tin 7480201 18 1. Toán + Vật lý + Hóa học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
4. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh
1. A00
2. A01
3. D07
4. D01 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.