Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng - XDN

Xem thông tin khác của trường Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng

Mã Trường: XDN

Ngành, mã ngành, mã xét tuyển Đại học Xây dựng miền Trung - Phân hiệu Đà Nẵng 2022:

1. Ngành nghề tuyển sinh và chỉ tiêu đào tạo:

TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu 2022
Đại học chính quy 330
1 7580201 Kỹ thuật Xây dựng 60
- Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);
- Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật cơ điện công trình (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).
2 7580101 Kiến trúc 30
- Chuyên ngành Kiến trúc Công trình(Hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư);
- Chuyên ngành Đồ họa Kiến trúc (Hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư).
3 7580103 Kiến trúc nội thất 30
-    Chuyên ngành Kiến trúc nội thất (Hệ 5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư).
4 7580205 Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông 30
- Chuyên ngành Xây dựng cầu đường (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư);
- Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).
5 7580301 Kinh tế Xây dựng 30
- Chuyên ngành Kinh tế xây dựng (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).
6 7580302 Quản lý Xây dựng 30
- Chuyên ngành Quản lý dự án (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).
7 7340301 Kế toán 30
- Chuyên ngành Kế toán Xây dựng cơ bản(Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân);
- Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).
8 7480201 Công nghệ thông tin 30
- Chuyên ngành Khoa học máy tính (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).
9 7580106 Quản lý đô thị và công trình 30
- Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình (Hệ 4,5 năm, tốt nghiệp cấp bằng kỹ sư).
 
10 7340101 Quản trị kinh doanh 30
- Chuyên ngành QTKD tổng hợp (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).
- Chuyên ngành QTKD Du lịch (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).
- Chuyên ngành QTKD Nhà hàng - Khách sạn (Hệ 4 năm, tốt nghiệp cấp bằng cử nhân).

2. Tổ hợp xét tuyển

TT

Tên tổ hợp

Mã tổ hợp

 

TT

Tên tổ hợp

Mã tổ hợp

 

Khối ngành kỹ thuật,

kinh tế

 

 

 

Ngành Kiến trúc,

Kiến trúc nội thất

 

1

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

 

1

Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

V00

2

Toán, Vật lý, Anh văn

A01

 

2

Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

V01

3

Toán, Vật lý, Ngữ văn

C01

 

3

Toán, Vật lý, Anh văn

A01

4

Toán, Ngữ văn, Anh văn

D01

 

4

Toán, Ngữ văn, Anh văn

D01

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247