Hiện chưa đến thời điểm tra cứu Điểm thi, Thí sinh vui lòng quay lại sau.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 Sở GD&ĐT Cao Bằng

Toàn tỉnh Cao Bằng có 4.768 thí sinh (TS) đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021.

Trong số 4.768 TS có 2.734 TS đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng (chiếm 57,34%); 2.034 TS chỉ đăng ký thi tốt nghiệp THPT (chiếm 42,66%).

Phân loại theo đăng ký dự thi bài tổ hợp, có 3.721 TS đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, 530 TS đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6 - 9/7/2021, trong đó, ngày 6/7 dành cho TS làm thủ tục dự thi, 2 ngày thi chính thức là ngày 7 - 8/7, còn ngày 9/7 là ngày thi dự phòng.

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Cao Bằng sẽ được công bố vào ngày 26/7/2021.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!