Điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 sở GD&ĐT Đồng Tháp

Ngay sau khi công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kết thúc (ngày 10/8/2020), Hội đồng thi Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp đã triển khai ngay các công việc có liên quan đến khâu chấm thi từ ngày 11/8/2020.

Bài thi tự luận – Ngữ văn sẽ được bắt đầu chấm từ ngày 14/8/2020 và thực hiện chấm 02 vòng độc lập theo quy trình được quy định tại Điều 27 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Đối với các bài thi trắc nhiệm, các thiết bị máy quét, máy tính phục vụ cho việc chấm thi trắc nghiệm đã được lắp đặt, Sở đã tiếp nhận phần mềm chấm thi từ Bộ GDĐT chuyển giao.

Toàn bộ các lực lượng tham gia chấm thi của tỉnh Đồng Tháp khoảng 300 người. Dự kiến công tác chấm thi của tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 20/8/2020, sau đó thực hiện kiểm dò, gửi dữ liệu cho Bộ GDDT và dự kiến ngày 27/8/2020 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Sở GDĐT cũng đã làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh để đảm bảo kỹ thuật đường truyền, tránh ngẽn mạng khi công bố điểm thi.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 Đồng Tháp sẽ được công bố vào ngày 27/8/2020.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!